Yhdessä oppimaan - Opas monikulttuurisen kulttuuriperinnön opettamiseen

Kulttuuriperintökasvatus kertoo suomalaisuudesta maahanmuuttajille toimien samalla keskustelunavaajana ja sillanrakentajana. Se mahdollistaa vuoropuhelun ja antaa tilaa tunteiden jakamiselle. Suomen Tammen yhteistyöverkosto on tuottanut kulttuuriperintöä maahanmuuttajille avaavan julkaisun asiantuntijayhteistyön tueksi.

Yhdessä oppimaan - Opas monikulttuurisen kulttuuriperinnön opettamiseen (pdf)
Opas esittelee koulujen ja museoiden yhteistyömalleja sekä antaa opettajille konkreettisia työkaluja opetuksen toteuttamiseen. Julkaisun sisältö on monimuotoinen niin kuin suomalainen kulttuuriperintökin. 
Toimittanut Marja Laine.

Alla kirjan sisällysluettelo sekä linkkejä, joista voi ladata yksittäisiä artikkeleita pdf -muodossa.

Yhdessä oppimaan

Lukijalle (pdf)

Puhe Yhdessä oppimaan -seminaarissa (pdf), Riitta Kaivosoja

Koulukulttuurin tavoitteena sosiaalinen yhteisöllisyys (pdf), Kirsi Lindroos

Museo yhteistyökumppanina (pdf), Paula Purhonen

Paneelikeskustelu kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta (pdf), Tapani Sainio

Tarvitseeko maahanmuuttaja kulttuuriperintöopetusta? (pdf), Helena Korpela

Kohti monikasvoista museota (pdf), Kalle Kallio

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena (pdf), Kaisa Vähähyyppä

Kulttuureja

Ikkunoita maailmaan - Etnografiset museot kulttuurien avaajina (pdf), Ilona Niinikangas & Pilvi Vainonen

Meidän sukujen historiaa (pdf), Elina Lintu

Kulttuurien kuvamaailma (pdf), Marjo Autio-Hiltunen

Ornamentit meillä ja muualla (pdf)

Romaninaisen puku (pdf), Pirkko Madetoja

Vanha stoori - Tarinat eivät vanhene (pdf), Minna Turtiainen

Uskontoja

Kulttuuriperintö ja uskonnonopetus (pdf), Heljä Järnefelt

Islamin opetuksen toteutus Espoossa (pdf), Duh Abdalla Ali

Maahanmuuttaja goes Kirkkomuseo (pdf), Sirpa Okulov

Pyhä paikka tutuksi viidellä aistilla (pdf), Marja Laine

Pyhä esine museossa (pdf), Marja Laine

Hyvää päivää! Loitsut apuna arjessa (pdf), Marja Laine

Esihistoriaa

Kivikauden elämää Helsingin seudulla - Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat (pdf), Jaana Mellanen & Hilkka Vallisaari

Kivikauden tutkimuksen arkeologista sanastoa (pdf), Paula Purhonen

Tuohityöt (pdf), Marja Laine & Marja-Liisa Visanti

Rakennuksia

Isänmaan koristukseksi - Rakennustutkimuksentyöpaja (pdf), Jouni Marjamäki & Seija Linnanmäki

Ideoita koulujen rakennusperintöopetukseen (pdf), Heljä Järnefelt

Sadepäivien ratoksi - Interiööriarkkitehtuuri havainnoinnin kohteena (pdf), Seija Linnanmäki

Rakennusperintöä tutkimaan (pdf), Heikki Kukkonen

Ympäristöjä

Paikan henki - Genius Loci (pdf), Mikko Hartikainen

Kulttuurikohde tutuksi - Tehtäväpaketti opettajan avuksi (pdf), Riikka Sainio

Kohti kulttuuriperinnön ymmärtämistä (pdf), Hanna Lämsä

Värikalliolta kaskiaholle - Kulttuuriympäristökasvatus luonnonsuojelualueilla (pdf), Anu Vauramo

Perinnelelut (pdf)

Teknologiaa

Ihmeelliset innovaatiot (pdf), Leenu Juurola & Leena Tornberg

Mikä vekotin on mikätin? (pdf), Laura Sormunen

Innovaatiot aikajanalla (pdf), Marja Laine

Designmuseo - Muotoilukasvatusta museossa, koulussa ja verkossa (pdf), Leena Svinhufvud

Tutkimustapoja

Monen aistin muisti (pdf), Hanna Forssell & Päivi Matala

Teatterin keinot opetuksessa - Tervetuloa Teatterimuseoon! (pdf), Heini Räsänen

Kulttuurienvälistä kulttuuriperintöopetusta (pdf), Ulla Vahermaa

Teematyöskentely "Salaiset taulut" (pdf), Outi Tirkkonen

Kasvivärjäys on kulttuuriperintöopetusta (pdf), Heljä Järnefelt

Vinkkejä kulttuuriperintökasvatuksen tueksi (pdf), Ulpu Mustonen

Draaman käyttö kansainvälisyyskasvatuksessa (pdf), Riitta Kuosa

Liite: Kouluyhteisöjen monikulttuurisuus-taitojen kehittämisohjelma esi- ja perusopetuksessa (pdf)