Aineistoja opetukseen

YTV:n Fiksu -sivuilla vinkkejä kestävään kehitykseen ja kierrätykseen eri aineissa mm. taito- ja taideaineissa eri-ikäisille.

Suomen Tammen Esine elää -sivuilla esitellään esinetutkimusta ja jaetaan ajatuksia esineellisen kulttuuriperinnön käytöstä opetuksessa.

Puukausi-sivusto kertoo Suomen puurakentamisen perinteestä savupirtistä puukerrostaloon ja se on suunnattu kaiken ikäisille koululaisille.

Museovirasto on julkaissut kirjan Elämää kivikauden Suomessa. Peruskouluikäisille lapsille tarkoitettu kirja on helppotajuinen ja tiivis tietopaketti kaikenikäisille nykysuomalaisille.

Aikapolku on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen opetusmateriaalikokonaisuus. Sivuston Tehtävissä tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden kulttuuristen identiteettien hahmottumista perehtymällä kulttuuriperintöön ja opettelemalla tuntemaan omaa ja muita kulttuureita.

EDU.fin Agricola-sivut tarjoavat kouluille vuonna 2007 vietetyn juhlavuoden yhteydessä tuotettua materiaalia, jota voi hyödyntää oppitunneilla ja päivänavauksissa.

Rakennusperintöportaali kertoo monipuolisesti rakennetusta ympäristöstä

Punomo-sivustosta löydät tietoa käsitöiden ja kulttuurin maailmasta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkomateriaaleja.

Designmuseo tarjoaa erityisesti kouluille ja oppilaitoksille räätälöityä, muovia muotoilussa käsittelevän erikoisnäyttelyn MUOVISTUDIO kiertoon Suomessa.

Museokeskus Vapriikilla on laaja kulttuuriympäristöopetuksen opetusaineisto netissä, joka on suunnattu Pirkanmaan kouluille, mutta joka on aika yleispätevä ja sitä voisivat käyttää koulut myös muualla Suomessa.

Ampiainen arkkitehtuurin ja muotoilun sivuston oppimateriaalit.

Kasvit - elävää kulttuuriamme esittelee kasvien ja ihmisen välistä vuorovaikutusta. Oppilaat voivat testata monivalintatehtävien avulla kasvitietouttaan ja opettajalle on sivustoon koottu tietoa, ideoita ja tehtäväesimerkkejä.

Valtion taidemuseon verkkopalvelu, jonka kautta pääsee tutustumaan maan suurimman taidemuseo-organisaation lähes 34 000 teosta käsittävään taidekokoelmaan. Palvelu tarjoaa runsaat 14 000 teoskuvaa sekä tietoa yli 6 000 taiteilijasta.

Opettajille ja muille arkkitehtuurikasvatuksen parissa työskenteleville suunnattuun Arkkitehtuurikasvatuksen sivustoon on koottu mm. taustatietoa, opetusmateriaalia, linkkejä ja syventävää lisätietoa arkkitehtuurista ja arkkitehtuurikasvatuksesta.

Keravan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan museot ovat yhteistyössä tuottaneet verkkonäyttelyn: Jälleenrakennuskausi - sodan jälkeisestä Suomesta 1960-luvulle. Verkkonäyttelyssä tarkastellaan elämää 1940–60 -luvuilla. Sivusto on tuhti tietopaketti sodan jälkeisten vuosikymmenten oloista ja kehityksestä. Verkkonäyttely tehtävineen on suunniteltu lähinnä koululaisten historian opetukseen, mutta se sopii kaikille lähihistoriasta kiinnostuneille.

Sirkka-Liisa Tiihosen kirja Avaimia tutkivaan oppimiseen on ilmestynyt. Kirja pohjautuu hänen kokemuksiinsa Nordliv-projektissa Kouvolan kolmessa koulussa. Koulujen teema oli "Käsityöhistorian ja -perinteen tutkimus".

YLEn Elävässä arkistossa on audio- ja videoleikkeitä 100 vuoden ajalta!