Arkkitehtuuri

Viime vuosina arkkitehtuurikasvatustoiminta on voimakkaasti aktivoitunut Suomessa. Tietoja, osaamista ja materiaalia on tuotettu runsaasti, mutta sitä ei ole aiemmin ollut koottuna siten yhteen, että se olisi kaikkien saatavilla tai helposti löydettävissä. Opettajille ja muille arkkitehtuurikasvatuksen parissa työskenteleville suunnattuun Arkkitehtuurikasvatus.fi -sivustoon on koottu mm. taustatietoa, opetusmateriaalia, linkkejä ja syventävää lisätietoa arkkitehtuurista ja arkkitehtuurikasvatuksesta. Sivustoa on tarkoitus vielä laajentaa ja monipuolistaa, ja se tulee kasvamaan alan toimijoita palvelevaksi keskitetyksi kuva-, tehtävä- ja tietopankiksi ja monipuoliseksi linkkihakemistoksi.

Opetusmateriaalia -kohdasta löytyy mm. ”Arkkitehtuurin ABC – Löytöretki rakennettuun ympäristöön” -kirjan (julkaistu keväällä 2004/ Safa) kuvamateriaalin tuotettuna verkkoon. Kirjan kuvamateriaalista on muokattu verkosta ladattavat versiot, jotka ovat arkkitehtuurikasvatuksen kuvapankkina sivustossa. Kuvapankkia voi käyttää sekä ”ABC-kirjan” käytön yhteydessä että muutenkin vapaasti opetuksen tukena. Lisäksi kirjan kaikki tehtävät löytyvät sivustolta, ja myös ne ovat vapaasti käytettävissä.
Sivustoon on myös koottu muuta vapaasti käytettävää opetusmateriaalia, kuten maailman arkkitehtuuripäivän luentomateriaalia ”Arkkitehti kouluissa”. Lisäksi löytyy alan aktiivisten toimijoiden kirjoittamia artikkeleita ja muuta syventävää taustatietoa arkkitehtuurin opetukseen – kuten ”Askeleita arkkitehtuurissa” - raportti arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksesta Suomessa. Arkkitehtuurikasvatussivustoon on lisäksi koottu runsaasti linkkejä, joista löytyy alan toimijoille hyödyllistä lisätietoa sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Taustaa

Arkkitehtuurikasvatuksen oppikirjan ”Arkkitehtuuurin ABC – Löytöretki rakennettuun ympäristöön” työstövaiheessa syksyllä 2003 kirjan tekijöillä (Heini Korpelainen, Hille Kaukonen, Jaana Räsänen ja kirjan graafikko Katri-Liisa Pulkkinen) heräsi ajatus kirjan kuva- ja tehtävämateriaalin toimittamisesta verkkoon vapaasti käytettäväksi. Työryhmän jäsenet, arkkitehti, tait. pedag. pät. Hille Kaukonen ja arkkitehti, graafinen muotoilija Katri-Liisa Pulkkinen kehittelivät samalla ajatusta laajemmasta arkkitehtuurikasvatussivustosta, josta löytyisi muutakin materiaalia sekä opettajien että oppilaiden käyttöön tai arkkitehtuurista kiinnostuneille. Tarve arkkitehtuurikasvatusta tukevasta nettisivustosta on myös tullut esille monissa alan toimijoiden tapaamisissa ja keskusteluissa.

Arkkitehtuurikasvatusta tukevan, kuva-, tehtävä- ja taustamateriaalia tarjoavan nettisivuston työstöä varten työryhmä sai Valtion rakennustaidetoimikunnan kohdeapurahan vuodelle 2004. Työryhmä toteutti apurahalla sivuston ensimmäisen vaiheen.

Arkkitehtuurikasvatus.fi