Avaimia tutkivaan oppimiseen

Sirkka-Liisa Tiihonen on kirjoittanut kirjan "Avaimia tutkivaan oppimiseen". Kirja kuvaa erilaisia luovia ja tutkivia oppimisideoita ja opastaa itsenäiseen työskentelyyn. Kirja kertoo hänen kokemuksistaan yhteispohjoismaisessa Nordliv-projektissa Kouvolan kolmessa koulussa. Teema oli "Käsityöhistorian ja -perinteen tutkimus". Oppilaat olivat 9-16 vuotiaita ja he tekivät 6 kirjaa "tutkielmistaan". Projektissa oli mukana tuloksia tuottavia oppilaita noin 200, 19 opettajaa ja 13 oppiainetta.

Kirjassa selostetaan suunnittelusta lähtien projektin kulku ja siihen on lisätty uusille "tutkijoille" eri tasoisia tehtäviä. Erikoisuutena siinä on maailman ainoan keskiaikaisen miehen puvun toteutus aivan autenttisena Varbergin museon ohjeiden mukaisesti. Kirjan loppuosa on tarkoitettu jo pidemmälle ehtineille jopa alan ammattilaisille erityisesti keskiaikaisen ikonikirjonnan ja maailman kirjontojen osalta. Bysantin aikaista ikonikirjontaa ei Suomessa opeta kuin Moskovan kultakirjojien kouluttamat muutamat henkilöt ja tietysti nämä oman koulukunnan perustaneet sisarukset Nina ja Nadezhda Osipova kerran tai kahdesti vuodessa Valamon kansanopistossa pitämillään kursseilla.

Kirjan esittely (pdf)