AMP - Arkkitehtuurin ja muotoilun päivä kouluissa

Hankevastaava

Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki, museolehtori Leena Svinhufvud, (09) 6220 5412, 

Yhteistyökumppani

Hanke suunnattu kaikille peruskouluille
Arkkitehtuurikasvatus

Hankekuvaus

AMP - Arkkitehtuurin ja muotoilun päivä kouluissa 2005. Arkkitehtuurin ja muotoilun päivä kouluissa suunnataan valtakunnallisesti kaikille Suomen peruskouluille. Päätapahtuma ovat suunnittelijoiden vierailut kouluilla. Koulut saavat vierailijoiksi vaihtoehtoisesti arkkitehdin tai muotoilijan tai alan opiskelijan – tilanteen ja paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan. Vierailusta ei tule kustannuksia kouluille. Tavoitteena on mahdollisimman suuri valtakunnallinen kattavuus ja tätä varten pyritään rakentamaan toteuttava verkosto erilaisia yhteystahoja hyödyntäen.

Kouluja varten valmistetaan arkkitehtuurista ja muotoilusta opetuspaketti, jonka sisällöissä painotetaan arkkitehtuurin ja muotoilun yhteisiä tavotteita. Painopisteenä on teknologian ja luovuuden yhteys. Opetuspaketti tarjoaa tehtäviä ja toimintamalleja, joiden avulla monialaista suunnittelua voidaan käsitellä koulussa sekä avaa väyliä käyttää aihepiiriä eri oppiaineiden opetuksen tukena.

Koulujen projekteille ja oppilaiden töille julkinen forum hankkeen internet-sivustoilla, jossa myös opetuspaketti on koulujen käytössä.

Teemapäivää varten tuotetaan myös opetusta tukevaa aineistoa ammattisuunnittelijoiden käyttöön: opetuspaketti muotoilijan työstä, tehtävistä ja työskentelytavoista. (vrt. Arkkitehtuurin päivä 2004 aineisto)

Teemapäivänä järjestetään paikallisia tapahtumia, joihin kutsutaan koululaisia ja opiskelijoita lähialueelta, Helsingissä Helsinki Design Weekin yhteydessä.

Arkkitehtuurin ja muotoilun teemapäivä järjestetään yhteistyössä arkkitehtuurin ja muotoilun toimijatahojen kanssa. Mukaan kutsutaan mm. oppilaitoksia, kuvataide- käsityö- ja arkkitehtuurikouluja, läänintaiteilijoita, museoita, kuntien opetusvirastoja sekä muita paikallisia toimijoita. Teemapäivän markkinoinnissa ja siihen liittyvässä opetusmateriaalin tuotannossa sekä opettajien ja muotoilijoiden koulutuksessä hyödynnetään Designmuseon koordinoimaa kansainvälistä Fantasy Design –hanketta. Teemapäivä on Muotoilun vuoden ohjelmistoa.

  • Tavoite: Tehdä muotoilua ja arkkitehtuuria sekä niiden työskentelytapoja tutuksi kouluissa teemapäivän avulla
  • Resurssit: Designmuseon hallinnoima työryhmä johtaa, koordinointiin ja tiedotukseen apuraha Suomen kulttuurirahastolta, toteutus yhteistyönä asiantuntijajärjestöjen ja ammattilaisten kanssa
  • Toteutus ja kesto: Teemapäivä Suomen kouluissa 21.9.2005, jolloin suunnittelijat vierailevat kertomassa työstään ja järjestetään työpajoja sekä yritysvierailuja
  • Seuranta ja arviointi: Toteutuksen aikana aineisto kootaan hankkeen internet-sivustolle; raportti hankkeesta 31.12.2005 mennessä
  • Suunnitellut tulokset: Muotoilijoiden ja arkkitehtien vierailut kouluissa, opettajien koulutustapahtumia, opetusmateriaalia, koulujen hankkeista näyttely internet-sivuille
  • Tulosten levittaminen: Vuosittain jatkuva tapahtuma; kokemukset kootaan raporttiin; toteutus kokoaa yhteen valtakunnallisen verkoston muotoilun ja arkkitehtuurin toimijoita, jolla tarkoitus toimia jatkossakin
  • Oppiaineet: Moniaineinen; erityisesti taito- ja taideaineet, lu-ma
  • Kuntaverkko: Valtakunnallinen