Aurora Karamzinin maailma

Hankevastaava

Espoon kaupunginmuseo, PL 10302, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Intendentti Marianne Långvik-Huomo, 09-8165 7040,

Yhteistyökumppani

Karamzinin koulu, PL 3505, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Luokanopettaja Päivi Pakkanen, 050-5667 894,

Hankekuvaus

Tuetaan koulujen omia Aurora-projekteja (Karamzinin koulu ja Kilonpuiston koulu). Toteutetaan museon omia draamapedagogiikkaprojekteja ja tuotetaan kulttuuriympäristömateriaalia Träskändan kartanosta ja Aurora Karamzinin aikaisesta koulunkäynnistä. Hankkeen yhteydessä tuotetaan myös dvd-materiaalia, jossa esitellään aikakauden tanssia, tapakulttuuria ja ruumiinkieltä. Näistä teemoista toteutetaan työpajoja ja kursseja lapsille ja nuorille. Aloitus 1.1.2005, lopetus 30.4.2007.

  • Tavoite: Perehdyttää oppilaat Aurora Karamzinin aikakauteen, elämänmuotoon ja asuinpaikkoihin. Näkökulma on sekä paikallinen (Espoo, pääkaupunkiseutu) että kansainvälinen (Venäjä, Ranska, Italia, Saksa, Portugali)
  • Resurssit: Espoon kaupunginmuseo (museon henkilökunta) ja yhteistyötahot kouluista
  • Toteutusja kesto: Tuetaan koulujen omia Aurora-projekteja (Karamzinin koulu ja Kilonpuiston koulu). Toteutetaan museon omia draamapedagogiikkaprojekteja ja tuotetaan kulttuuriympäristömateriaalia Träskändan kartanosta ja Aurora Karamzinin aikaisesta koulunkäynnistä
  • Seuranta ja arviointi: Osallistujamäärät ja palautteen kerääminen
  • Suunnitellut tulokset: Tehdä Aurora Karamzin persoona ja aikakausi tunnetuksi. 1800-luvun historian ja tapakulttuurin ja maantiedon tuntemuksen syventäminen sekä paikallisesti että kansainvälisesti
  • Tulosten levittäminen: Verkkomateriaalin ja oppimateriaalin tuottaminen
  • Oppiaineet: Luokanopettajat, äidinkieli, historia, maantieto, liikunta, kielet (ranska, ruotsi), tekstiilityö, biologia
  • Kuntaverkko: Espoo, mahdollisesti myös naapurikunnissa