Culture Bee

Hankevastaava

Kuokkalan koulu/Jyväskylän kaupunki, Liitukuja 4, 40520 Jyväskylä, opettaja Seija Rautiainen,
(014) 624 753

Yhteistyökumppani

Lasten ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta, Kulttuuripalvelukeskus, Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä, Kulttuuriyhdysopettaja Paula Ohranen,
puh. 050-590 1045,

Hankekuvaus

Aloitus syyskuu 2005, lopetus kesäkuu 2006. 

Hankkeen päätavoitteena on uusien aihekokonaisuuksien opettamisen eheyttäminen taide- ja kulttuurikasvatuksen keinoin koko koulun arkea ja toimintakulttuuria luovalla tavalla vahvistaen.Hankkeeseen osallistuvat neljä opettajaa ja 163 kahdeksannen luokan oppilasta Kuokkalan koulusta. Hankkeen päätoimintatapoja ovat yhteistyö taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa, sopivan täydennyskoulutuksen hankkiminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, luovien ideoiden toteuttaminen aihekokonaisuusopetuksessa sekä uuden yhteisen verkkolehtijulkaisun aikaan saaminen. Pääyhteistyökumppanina toimii Lasten ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta yhteyshenkilönään kulttuuriyhdysopettaja Paula Ohranen. Kuokkalan koulun vastuuhenkilönä Lähde-hankkeessa toimii opettaja Seija Rautiainen.

  • Tavoite: Uusien aihekokonaisuuksien opettamisen eheyttäminen luovalla tavalla koulun arkea ja toimintakulttuuria vahvistaen
  • Resurssit: Hankkeessa ei ole erillistä rahoitusta ja työvoimana toimivat opettajat annetun tuntiresurssin puitteissa.
  • Toteutus ja kesto: Toteutus on neljän opettajan yhteistyötä ja mukana on 163 kahdeksannen luokan oppilasta(19 oppituntia/oppilas). Hanke kestää lukuvuoden 2005 - 2006
  • Seuranta ja arviointi: Hanketta seurataan Culture Bee -verkkolehden välityksellä ja hankkeen osallistujat suorittavat itsearviointia hankkeen aikana.
  • Suunnitellut tulokset: Hankkeen tuloksena pyritään koordinoimaan yhteen kaikki seitsemän aihekokonaisuutta luovasti siten, että Kuokkalan koulun arki ja toimintakulttuuri entisestään vahvistuvat. Hankkeessa pyritään myös luomaan yhteistyömalleja oppilaitoksen ja Kulttuuriaitan ja sen verkoston kanssa
  • Tulosten levittaminen: Tuloksia levitetään Internetin välityksellä Opetushallituksen EDU.fi -verkkopalvelun kautta
  • Oppiaineet: englanti, saksa, liikunta, terveystieto, ruotsi, elämänkatsomustieto, matematiikka, fysiikka ja kemia
  • Kuntaverkko: Jyväskylän kaupunki