DIALOGI 2

Hankevastaava

DIALOGI 2 –työryhmä, PL 163, 00531 Helsinki, Projektikoordinaattori Lotta Vaulo, puh. 050-537 5152,

Yhteistyökumppanit

37 koulua ympäri Uuttamaata. Joka koululla oma yhdyshenkilö

Hankekuvaus

Aloitus toukokuu 2003

Dialogi 2 –teatterikasvatusprojektin aluksi on kartoitettu aikaisemman Dialogi-työryhmän tulokset (ensimmäinen Dialogi-projekti käynnistyi vuonna 1996 muutamissa Suomen kouluissa). Toisena kartoituskohteena on ollut ammattiteattereiden ja koulujen välillä jo olemassa oleva yhteistyö. Saatujen kokemusten pohjalta aletaan suunnitella eri puolille maata yhteistyömuotoja koulujen ja teattereiden välille, etsitään yhteistyökumppaneita ja suunnitellaan toimintamuotoja.

Tavoitteena on koulujen teatteri- ja draamaopetuksen kehittäminen ja lisääminen. Teatteriopetus on luonteeltaan vahvasti oppilaan omakohtaiseen kokemukseen ja ilmaisuun keskittyvää ja täydentää siten arvokkaalla tavalla muun tiedon arvottamista ja syvempää ymmärtämistä. Se on myös eräs parhaita keinoja käsitellä tunnetasolla persoonallisuuden kasvulle tärkeitä aiheita (pelko, rakkaus, ystävyys, kuolema, unelmat jne.), joita mikään teoreettinen oppiaine ei kykene tyhjentävästi selittämään eikä arvottamaan. Koska teatterin luonteeseen kuuluu aina ihmisten erilaisuuksien synnyttämät konfliktit ja niiden syiden ja seurausten syvempi ymmärtäminen ja tarkastelu, on teatterikasvatuksella merkittävä osuus myös aidosti moniarvoisen yhteiskunnan edistämisessä.

Dialogi 2 -projektissa pyritään luomaan yhteistyöverkostoja koulujen ja teattereiden välille sekä järjestämään koulutustilaisuuksia Uudenmaan koulujen opettajille. Tarkoituksena on, että saaduista kokemuksista hyötyisivät muutkin kuin projektiin osallistuneet tahot. Saadut tulokset raportoidaan ja onnistuneista toimintamuodoista jaetaan tietoa sekä teattereille että kouluille (tiedotustilaisuudet, kirjallinen materiaali).(2005)

Työryhmä koostuu teatterin ja draamaopetuksen ammattilaisista, jotka edustavat seuraavia tahoja: FIDEA (Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto), Opetushallitus, Teatterikorkeakoulu ja Suomen Näyttelijäliitto.

  • Tavoite: Lisätä koulujen teatteri- ja draamaopetusta. Yhteistyöverkostojen rakentaminen koulujen ja teattereiden välille
  • Resurssit: Saanut apurahan Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan maakuntarahastolta. Palkattu projektikoordinaattori (puolipäiväinen)
  • Toteutus ja kesto: Aiemman Dialogi-projektin yhteistyökoulujen kokemusten kartoitus. (syksyllä 2004) Ammattiteattereiden ja koulujen yhteistyön kartoitus. (tammi-helmikuu 2005) Saatujen kokemusten pohjalta aletaan suunnitella yhteistyömuotoja koulujen ja teattereiden välille. (2005) Uudenmaan kouluille yhteistyötarjous. Opettajille järjestettävä koulutusjakso (2005) Tulosten raportointi ja hyvien käytäntöjen jakaminen. (syksy 2005)
  • Seuranta ja arviointi Kerätyn materiaalin pohjalta analysoidaan saatuja tuloksia ja laaditaan raportti kokemuksista.
  • Suunnitellut tulokset: Yhteistyö koulujen ja teattereiden välillä; hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja kehittäminen
  • Tulosten levittaminen: Tarkoituksena on, että saaduista kokemuksista hyötyisivät muutkin kuin projektiin osallistuneet. Saadut tulokset raportoidaan ja onnistuneista toimintamuodoista jaetaan tietoa sekä teattereille että kouluille. Mahdollisesti pidetään tiedotustilaisuuksia, joissa jaetaan kirjallista materiaalia.
  • Oppiaineet: Ilmaisutaito, äidinkieli; draamaa opetusmetodina voidaan käyttää kaikissa oppiaineissa oppiaineen olemuksen mukaisesti
  • Kuntaverkko: Projektin tavoitteisiin pyritään valtakunnallisesti. Kouluyhteistyö (opettajien koulutus) tähän mennessä saadun rahoituksen perusteella rajoittuu Uudenmaan kuntien kouluille.