Ekatreffit

Hankevastaava

Nakkilan kunta, sivistystoimi, Porintie 11, 29250 Nakkila, Koulutoimenjohta Pekka Varheensalo, puh. 02-533 9910,

Yhteistyökumppanit

Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus, Villiläntie 1, 29250 Nakkila, Toiminnanjohtaja Aarne Norberg, puh.
02-5338110,

YLE, Radiokatu 5, 00024 Yleisradio, Helsinki, Vastaava tuottaja Hannu Kahakorpi, puh.09-14803117,

Koulukino, Kaisaniemenkatu 3 B 29, 00100 Helsinki, Toiminnanjohtaja Outi Freese, puh. 09-6225520,

Nakkilan yhteiskoulu

Hankekuvaus 

Aloitus 1.10.2005 toistaiseksi, hankkeen omat nettisivut.

Katso "OPS ja media".

  • Tavoite: Toteuttaa alueellisena yhteistyönä jatkuvajuoninen nuorten TV-draama, joka vastaa myös opetussuunnitelmien perusteissa (Perusopetus: viestintä ja mediataito, lukio: viestintä- ja médiaosaaminen, AV-viestinnän perustutkinto: video-, televisio ja elokuvailmaisu) medialle asetettuihin tavoitteisiin.
  • Resurssit: Alueellisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön toteuttaminen vaatii aikaa ja kunnan ulkopuolista rahoitusta. Tarvittava työvoima saataneen pääosin alueelta. Yhteistyötahoja: YLE, OPM, OPH,SES, AVEK, tuottajat sekä Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilä.
  • Toteutus ja kesto: TV2 kanavalle tuotetaan jatkuvajuoninen nuortensarja, jonka käsikirjoittamiseen ja muuhun toteuttamiseen osallistuvat mm. nuoret yhdessä alan ammattilaisten kanssa.
  • Seuranta ja arviointi: Jokainen oppilaitos ja sen ylläpitäjä ja muu yhteityökumppani arvioi sarjan sisältöä omien tarpeidensa perusteella.
  • Suunnitellut tulokset: Tuottaa korkealaatuista kotimaista nuorten ohjelmaa esitettäväksi arki-iltapäivänä TV:ssa. (Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma OPM, 2003:29); huolehtia entistä paremmin lasten ja nuorten mediakasvatuksesta ja erityisasemasta koulutuksessa.(Audiovisuaalisen politiikan linjat OPM, julk.)
  • Tulosten levittäminen: Tulokset leviävät TV:n välityksellä.
  • Oppiaineet : Perusopetus: aihekokonaisuus, viestintä ja mediataito; lukio: aihekokonaisuus, viestintä- ja mediaosaaminen; ammatillinen koulutus: AV-viestinnän perustutkinto, video-televisio ja elokuvailmaisu
  • Kuntaverkko: Satakunnan alue