Halosta päähän

Hankevastaava

Lapinlahden taidemuseo, Suistamontie 3, 73100 Lapinlahti
museoamanuenssi Marianna Lehtinen, puh. 017-732 288

Yhteistyötahot

Lastenkulttuurikeskus Lastu Lapinlahdella, Lapinlahden käsityökeskus, alueen koulut sekä Pohjois-Savon museoverkko -hanke.

Hankekuvaus

Hankkeen aloitus toukokuu 2004 lopetus joulukuu 2005

Oppiaineet: Kuvataide, musiikki, käsityö, äidinkieli, historia

Halosta päähän -hankkeen tavoitteena oli kehittää uusia tapoja opettaa alueen omaa kulttuuriperintöä. Hankkeessa luotiin Halosta päähän -työpajat, jotka perustuivat Halosen taiteilijasuvun edustamiin taiteen ja käsityön aloihin. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät työpajat järjestettiin syksyllä 2004. Esimerkiksi Pekan maalaustyöpajassa tutustuttiin Pekka Haloseen, opeteltiin taidemaalauksen perusteita ja maalattiin oma maisema. Samoin Eemilin kuvanveistotyöpajassa tehtiin saviveistos, Annan tekstiilityöpajassa kudottiin pieni kudos, ja Kallen näyttämötaidetyöpajassa opeteltiin näyttelemistä. Hanke jatkuu vuonna 2005 verkko-oppimateriaalin laadinnalla.

Hanke on saatu  päätökseen ja sen lopputulos Halosta päähän -opetussivusto sekä kulttuuriperintötyökirja ovat netissä.