Harrasta ja opiskele Mäntässä

Hankevastaava

Mäntän seudun koulutuskeskus, Koskelankatu 2, 35800 Mänttä, www.mantta.fi/mskk, koulutussuunnittelija Outi Jämsä, 03 488 8546,

Yhteistyökumppanit

Mäntän Lukio, Koskelankatu 3, 35800 Mänttä, rehtori Hilkka Granroth, puh. 03-488 8501, ,
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Mäntän yksikkö, Koskelankatu 2, 35800 Mänttä, koulutusjohtaja Juhani Manninen puh. 03-245 2559,

Hankekuvaus

Hankkeen aloitus 01.01.2004 kesto jatkuva

 • Hankkeen tavoite: Harrasta ja opiskele-hankkeessa yhdistyy opetuksellinen ja harrastusten yhteistyö. Se on lisäarvotekijä Mäntän imagolle taidekaupunkina ja seudun koulutuksellisena keskuksena. Hanke parantaa alueellista kilpailukykyä ja vetovoimaa ja edistää paikallisen kulttuurin säilymistä ja kehittymistä sekä lisää paikallisten toimijoiden ja harrasteryhmien aktiivisuutta tai yhteistyötä.
 • Hankkeen resurssit: Opetuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset jaetaan oppilaitosten/ yksikön kesken osallistuvien opiskelijoiden suhteessa. Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten tilat ovat veloituksetta käytettävissä hankkeessa tapahtuvaan opetukseen. Markkinointi ja valmistelutyön kustannukset. Ohjausryhmä määrittelee etukäteen, mitkä markkinoinnista ja valmistelutyöstä aiheutuneet kustannukset jaetaan oppilaitosten kesken. Kustannukset jaetaan oppilaitosten/ yksikön edellisen vuoden keskimääräisten opiskelijamäärien suhteessa.
 • Suunniteltu toteutus ja kesto: Teoriaopinnoilla pyritään yhä tehokkaammin tukemaan käytännön opintoja. HJOMiin on tulossa uusiksi lajeiksi jääkiekko ja esiintymistaito. Kurssilaisten opinnoissa edistymisen seuranta tulisi olla mahdollisimman tehokasta (osasuorituksia ja -tenttejä). Keskimääräinen läsnäolo kursseilla tulisi säilyä vähintään 15 oppilaassa ja kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan jatkossakin kursseille.
 • Tulosten levittäminen: Lisää aktiivisuutta harrastustoimintaan joka vaikuttaa opiskelijan kotipaikkakunnan seuroissa ja yhdistyksissä positiivisena kiinnostuksena olla toiminnassa mukana. Opiskelija vievät positiivisia oppimiskokemuksia mennessään ja markkinoivat samalla tuotetta.
 • Oppiaineet: Liikunta, musiikki, kuvataide, äidinkieli (jalkapallo, bänditoiminta, salibandy, kuvataide, sekä jääkiekko ja tyyli/esiintymistaito)
 • Kuntaverkko: Mänttä-Vilppula alue, lisäksi Mäntän seudun koulutuskeskuksen omistajakunnat Juupajoki, Ruovesi, Jämsä (Halli) sekä Keuruu ja Multia. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun Mäntän yksikössä on opiskelijoita laajemmaltakin alueelta.

HJOM eli Harrasta ja opiskele Mäntässä on Mäntän seudun koulutuskeskuksen, Mäntän lukion ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun Mäntän yksikön yhteishanke, jossa on mahdollisuus harjoitella ja kehittyä harrastuksissa opintojen aikana.

Harrasta ja opiskele- hankkeessa yhdistyy opetuksellinen ja harrastusten yhteistyö. Se on lisäarvotekijä Mäntän imagolle taidekaupunkina ja seudun koulutuksellisena keskuksena. Hanke parantaa alueellista kilpailukykyä ja vetovoimaa ja edistää paikallisen kulttuurin säilymistä ja kehittymistä sekä lisää paikallisten toimijoiden ja harrasteryhmien aktiivisuutta tai yhteistyötä.

Harrastusmahdollisuus pyritään järjestämään mahdollisimman usein, mikä omien harjoitusten kanssa tuo volyymia harrastukseen. Laatua ovat ohjatut harjoitukset ja osaavat valmentajat ja opettajat. Harrasta ja opiskele -hankkeen järjestelmä vähentää valmentajien ja opettajien puutteesta johtuvia ongelmia. Ammattivalmentajia ja taidealan opetusta on suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella vähänlaisesti.

Harrasteopinnot kuuluvat opiskelijan vapaasti valittaviin opintoihin. Harrasteopinnot ovat jalkapallo, bänditoiminta, salibandy ja kuvataide, sekä jääkiekko ja tyylikurssi.

Lukujärjestykset ja opetusohjelmat suunnitellaan niin, että ne sopivat yleensä opiskelijan lukujärjestykseen kiinteinä viikkotunteina.

Harrasta ja opiskele -hanke lisää urheilijan valinnanvapautta opiskelussa. Varsinkin lukion jälkeen harrastajat ovat usein tienhaarassa. Parikymppisenä moni lopettaa lupaavankin harrastuksen, koska opinnoilta ei jää harjoitteluaikaa tarpeeksi. Yksi syy voi olla, ettei ole ollut mahdollisuuksia yhdistää harrastusta ja opiskelua.
Mäntän kaupunki ja hankekumppanit tukevat Harrasta ja opiskele -hanketta mm. järjestämällä omistamiaan harjoitustiloja ja -välineitä harrastajien käyttöön veloituksetta. Hankekumppaneina liikuntaharrastusten osalta ovat mm. Mäntän Valo ry, Mäntän Kiekko-Pojat ry vastaavat piirijärjestöt, liitot tms. ja kuvataideharrastuksen osalta Gösta Serlachiuksen taidemuseo, G. A: Serlachius–museo,  Mäntän kuvataideviikot, Mäntän Taideseura ry ja Mäntän Työväenopisto.

Harrasteet

Kuvataide: Kuvataidelinjalla voi opiskella Mäntän lukion kuvataidekursseja 6h/vk. Kursseja on yhteensä 9. Opiskeluun kuuluu tiedon etsimistä ja sen soveltamista omassa työssä. Kurssitöistä muodostetaan portfolio. Muista HJOM:n opinnoista poiketen kuvataideopinnoissa voi ottaa yksittäisiä kursseja ja jokainen kurssi on 1ov:n laajuinen. Syksyllä 2004 kursseina olivat Ympäristö ja kuva, Valokuvaus ja Lukiodiplomikurssi. Keväällä 2005 järjestettävinä kursseina ovat Taide ja kuva, Keramiikka ja kuvanveisto sekä Kuvaviestintä. Syksyllä 2005 kursseina ovat Ympäristö ja kuva sekä Grafiikka. Keväällä 2006 opiskellaan mm. kurssit Piirustus ja maalaus sekä Taide tutuksi.

Jalkapallo: Opintojen pääpaino on henkilökohtaisessa osaamisessa ja yksilöllisessä ohjaamisessa. Suomen Palloliiton kursseina ovat Jalkapallovalmentajakurssit (D taso), B-tason huoltajakoulutus, Joukkueenjohtajakurssi ja Erotuomarikurssi. Tunnit pidetään Mäntän uimahallin viereisellä nurmikentällä niin kauan kuin se on mahdollista. Lumen tullessa siirrytään sisätiloihin ja tuolloin jalkapallo vaihtuu futsaaliin. Kursseina järjestetään tänä lukuvuonna Taitavuus, Maalivahtiharjoittelu ja B-tason huoltajakurssi.

Bänditoiminta: Kurssin tavoitteena on kartoittaa ja kehittää opiskelijoiden henkilökohtaista soittotaitoa eri instrumenteissa. Valittavina instrumentteina ovat rummut ja rytmisoittimet, bassokitara, kitara ja kosketinsoittimet. Opettajan johdolla harjoitellaan bändi- eli yhteensoittamista. Bändi -kurssi jakautuu kuuteen jaksoon ja toiminta alkaa keväällä 2005. 

Salibandy: Opinnot painottuvat henkilökohtaiseen osaamiseen ja yksilölliseen ohjaamiseen. Teemana on myönteisen fair-play kasvatuksen luominen. Suoritettavina kurssivaihtoehtoina ovat Salibandy- valmentajan koulutus (1. ja 2.taso), Salibandytuomarin koulutus, Salibandytoimitsijan koulutus ja Salibandy Suomessa -kurssi. Salibandytoiminta järjestetään syksyllä 2004 lukion liikuntasalissa. Kevään 2005 aikana suoritetaan Salibandyn ohjaajakurssi sekä SB-valmennus ja ne toteutetaan maanantaisin. Tuomarikoulutus järjestetään syksyn 2004 ja kevään 2005 aikana. Keväällä lajia on mahdollisuus harrastaa ma-iltapäivisin.

Mäntässä toimivissa oppilaitoksista, (Pirkanmaan ammattikorkeakoulun Mäntän yksikkö, Mäntän seudun koulutuskeskus ja  Mäntän lukion), opiskelevien opiskelun ja tavoitteellisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen. Hankkeen toimintaa koordinoi Mäntän seudun koulutuskeskus,  joka vastaa myös harrastetoiminnan järjestelyistä  lukuun ottamatta kuvataideopintoja. Mäntän lukio vastaa kuvataideopinnoista.

Hankkeen tavoitteena on:

 • tukea harrastajien kouluttautumista valitsemalleen alalle tai ammattiin tavoitteellisen harrastuksen  ohessa 
 • antaa mahdollisimman hyvät edellytykset harrastuksen ja opiskelun yhteensovittamisessa 
 • kehittää ja parantaa harrastusmahdollisuuksien ja tarvittaessa jopa päivittäisharjoittelun suunnittelua, toteutusta ja seurantaa
 • lisätä yhteistyötä seurojen, yhdistysten ja harrasteryhmien sekä opiskelijoiden ja oppilaitosten kesken
 • tukea harrastajien siirtymistä työelämään ja parantaa kiinnittymistä alueelle