Heureka! Suomen ja Kreikan taiteen, kulttuurin ja kansainvälisen elämäntaidon yhteistyöprojekti

Hankevastaava

Lotilan koulu, Vuoksenkatu 9, 15100 Lahti, luokanopettaja Anne Majaniemi 050-3879752,

Yhteistyökumppani

Primary School of Oias Santorini, Antonio Bountolas, Oias, Santorini, +30 2286071300,  

Hankekuvaus

Aloitus 11.6.2007 lopetus 31.5.2008

  • Tavoite: Kansainvälinen taiteellinen, kulttuurinen ja tieteellinen yhteistyö Santorinilla sijaitsevien koulujen kanssa. Työskentely Internetissä ja leirikoulussa. Konsertin järjestäminen. Erilaiset tavat oppia, oppimistyylit.
  • Resurssit: Valtionavustusta haetaan. Apurahaa kunnalta haetaan. Huoltajat keräävät säästöjä.
  • Toteutus ja kesto: 11.6.2007 suunnittelu- ja yhteistyökokous Santorinilla. Työskentely aloitetaan elokuussa 2007 jatkuen keväälle. Yhteistyö huipentuu leirikouluun Santorinilla 14.5.-20.5.2008.
  • Seuranta ja arviointi: Työskentelystä tiedotetaan koulun kotisivuilla, mahdollisesti eTwinning-alustalla. Oppilaat pitävät yhteistyöpäiväkirjaa netissä.
  • Suunnitellut tulokset: Kansainvälinen ystävyys- ja yhteistyökumppanuus Camarin ja Oian koulujen kanssa
  • Tulosten levittaminen: Internet, lehdet, luennointi.
  • Oppiaineet: Musiikki, kuvataide, historia, luonnontieto, englanti.
  • Kuntaverkko: Lahti

Oppilaat opiskelevat kolmatta vuotta musiikkiluokalla. Musiikki on yhteinen kieli, jota hyödynnetään muidenkin oppiaineiden opiskelussa. Yhtymäkohtia tieteiden ja taiteiden välillä haetaan ja uusia oivalluksia etsitään. 

Viidennellä luokalla saimme sysäyksen Kreikan historiaan, taiteisiin ja kulttuuriin. Välimeren kasvillisuutta ja ilmastoa voi mainiosti vertailla Pohjoismaihin nähden. Heureka! Mitä olisi opiskelu kreikkalaisessa koulussa ja tutustuminen Kreikassa sen historiaan ja kulttuuriin? Ymmärtäisimmekö paremmin Kreikan historian jäljet länsimaiden kulttuurissa, ihmisten identiteetissä ja EU:ssa? Lisäarvona on suomalaisen musiikin, kuorolaulun ja kulttuurin vieminen Kreikkaan.

Yhteistyökumppanit Santorinilta ovat löytyneet. 11. kesäkuuta opettaja lähtee suunnittelu- ja tutustumismatkalle Santorinille. Yhteistyökoulujen (Camari’s school ja Oias’s school, Santorini) opettajien kanssa on sovittu yhteistyöpalaverista.

Lotilan koulun ja huoltajien tasolla on sovittu leirikoulun ajankohta 14.-20.5.2008. Yhteistyömme on osa koulumme eTwinning –projektia.