InnoApaja – Tekniikan museon oppimisympäristön kehittämishanke

Hankevastaavan yhteystiedot

Leenu Juurola, projektipäällikkö, Tekniikan museo, Viikintie 1, 00560 Helsinki, puh. 09 72884432,

Hankekuvaus

Aloitettu 01.04.2006, lopetus 31.12.2008

  • Tavoite: Museon näyttelyjen kehittäminen aktiivisena ja innovatiivisena oppimisympäristönä. Projektissa kehitetään luovia oppimismenetelmiä museoympäristöön sekä tuotetaan innovaatioprosessiin perustuva oppimispolku, opetuskokoelma sekä innovaatiomateriaali, jota voidaan käyttää sekä museossa että verkossa.
  • Resurssit: Hankkeen päätukija on OPM. Projektia ovat rahoittaneet myös Tekniologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Museovirasto, Kemira, Borealis Oyj, Magnus Ehrnrooth -säätiö, Tekniska Föreningen ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien. Projektissa työskentelee projektipäällikön lisäksi erikoissuunnittelija Leena Tornberg.
  • Toteutus ja kesto: Vuonna 2006 kehitettiin ensimmäiset oppimispolut Tekniikan museoon. Ensimmäisessä vaiheessa polkuja testasi 18 koululuokkaa. Vuoden 2007 aikana rakennetaan opetuskokoelmaa ja tuotetaan innovaatioppimismateriaali sekä innovaatio-oppimispolku museoon. Kokonaisuutta testataan vuoden 2008 aikana, jolloin keskitytään myös opetus- ja museoalan toimijoiden koulutukseen.
  • Seuranta ja arviointi: Vuoden 2006 toiminnasta laadittiin arviointiraportti. Projektin kulkua, toimintaa ja tuotteiden toimivuuttaa arvoidaan jatkuvasti projektin aikana.
  • Suunnitellut tulokset: Luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustava oppimismateriaali ja oppimispolkukokonaisuus Tekniikan museoon. Koulutusmateriaali opetus- ja museoalan toimijoille. Verkkomateriaali eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden käyttöön.
  • Tulosten levittäminen: Materiaalia on tarjolla Tekniikan museon verkkosivuilla sekä mm. museoliiton,Oph:n ja Koulujen Kerhokeskuksen kautta. Tuloksia levitetään myös opetus- ja museoalan koulutuksissa ja tapahtumissa.
    Oppiaineet Kaikki oppiaineet, erityisesti teknologia-aihekokonaisuus, mediakasvatus-aihekokonaisuus, historia ja Luma-aineet
    Kuntaverkko Tekniikan museo on valtakunnallinen erikoismuseo, joten myös InnoApaja-hankkeen on toteuduttava valtakunnallisesti vähintään internetin ja koulutusten kautta.

Tutustutaan teknologiaan Tekniikan museossa!

Helsingin Vanhankaupunginlahdella sijaitseva Tekniikan museo on valtakunnallinen erikoismuseo, jonka ensisijaisena tehtävänä on suomalaisen tekniikan ja teollisuuden esineistön tallentaminen ja näytteille asettaminen. Museon näyttelyiden teemat vaihtelevat maanmittauksesta sähköön, metallista puuhun ja kodintekniikasta viestintätekniikkaan.
Tekniikan museon kävijöistä merkittävä osa on koululaisia ja opiskelijoita. Nuorille kävijöille on tarjolla opastettuja kierroksia sekä erilaisia tehtäväpaketteja. Keväällä 2006 käynnistyneessä InnoApaja-hankkeessa oppilaille tarjotaan myös aivan uudenlaisia tapoja oppia museoympäristössä. 

Opitaan oppimaan uudella tavalla!

InnoApaja on Tekniikan museon oppimisympäristön kehittämishanke, joka hyödyntää museon näyttelyitä innovatiivisesti. InnoApajan oppimispolku muodostaa kokonaisuuden, joka täydentää kouluopetusta ja harjaannuttaa oppijan luovuutta sekä tiedon hankinnan ja yhdistelyn taitoja.
Oppimispolku tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja erilaisia vuorovaikutustilanteita, jotka tukevat eri-ikäisiä ja erilaisia oppijoita. Polun päätteeksi opittua sovelletaan käytäntöön: Mitä uutta käyttöä konevispilälle voidaankaan keksiä? Millainen on teknologinen hittituote v. 2030?

Opitaan innovoimaan!

Oppimispolut tarjoavat uusia näkökulmia museo-oppimisympäristöön. Oppija voi tarkastella näyttelykokonaisuuksia esim. materiaalien, koneiden, arjen teknologian tai ihmeellisen innovaatioiden näkökulmasta. Oppimispolku on innovaatioprosessi, joka tukee oppimista koulussa ja kannustaa oppilaita opitun hyödyntämiseen ja uuden innovoimiseen. Museokäyntiä täydentää Innovaattori-tietokanta, jossa tarinat suomalaisen tekniikan historiasta, innovaatioista ja innovaattoreista ovat kaikkien käytettävissä. Oppilaat voivat lisätä tietokantaan omia innovaatioitaan, itse tehtyjä ja editoituja videoita, tarinoita, kuvia tai tutkimustuloksia.

Tutkitaan vanhaa ja innovoidaan uutta!

InnoApajan ensimmäisessä pilottivaiheessa oppimispolkuja testasivat alakoulun oppilaat. Vuoden 2007 aikana innovaatio-oppimispolkua testataan yläluokkien, joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmien sekä ruotsinkielisten 5-6-luokkalaisten kanssa. Vuoden 2008 oppimispoluille pääsevät osallistumaan myös toisen asteen opiskelijat.

InnoApaja-hanke jatkuu opetusministeriön tuella vuoden 2008 loppuun.