InnoKemia

Hankevastaava

Kemianteollisuus ry, PL 4 00131 Helsinki, apulaisjohtaja Riitta Juvonen, puh. 09 1728 4318,

Yhteistyökumppanit

Olarin lukio, Olarinniityntie 4, 02070 Espoon kaupunki, leht. Kirsi Vakkilainen, puh.(09) 816 43243,

Orion Oyj Orion Pharma, Orionintie 1, 02101 Espoo, Senior Human Resources Specialist Matti Laaksonen,

Hankekuvaus

Aloitus 2002 kesto jatkuva

  • Tavoite: Oppimisen kehyksenä yrityksen innovaatioprosessi tai tuotekehityshanke
  • Tulosten levittaminen: Kemia tänään -tapahtumat ym.
  • Oppiaineet: luonnontieteet + muut

Hankekuvaus

InnoKemian perusajatuksena on käyttää tuotteen kehittämistä ja innovaatioita oppimiskehyksenä. Oppilaat saavat InnoKemia-projekteissa havaita, että yrityksessä innovaation syntyyn tarvitaan eri alojen osaamista. Monenlaiselle osaamiselle on kysyntää. Yhteistyö on nivottavissa uusiin OPSeihin ja se antaa toimivat puitteet koulun ja yrityksen yhteistyölle. Hankkeen pilottivaiheessa mukana oli 5 yritys-koulu-työparia. Jatkossa hankkeelle haetaan uusia toteutustapoja.

InnoKemian projektit

InnoKemia -hankkeen ensimmäiset viisi pilottiparia kirjoittivat projekteistaan keväällä 2003 kuvaukset, joiden avulla voit tutustua hankkeen etenemiseen ja pilottien tuotoksiin. Projektikuvaukset kertovat yksityiskohtaisesti pilottien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Kuvauksiin on lisätty liitteeksi projektien aikana tuotettua materiaalia, työohjeita ja kuvia.

InnoKemia-yhteistyö

Pilottiprojekteissa haetaan uudenlaista koulujen ja yritysten yhteistyömallia. Mukana voi olla eri ikäisiä oppijoita ja erilaisia teemoja. Yhteistä projekteille on innovatiivisuus.

Koulu-yritysyhteistyötä on tehty kemianteollisuudessa pitkään. Perinteisen yhteistyömallin rinnalle ollaan kuitenkin hakemassa uutta näkökulmaa ja edelläkävijyyttä kouluyhteistyöhön. Lokakuussa 2002 käynnistyneellä Kemianteollisuus ry:n koordinoimalla ja opetuksen ammattilaisten kanssa yhteistyössä tehdyllä InnoKemia–pilottihankkeella on haettu uudenlaista kouluyhteistyömallia. Hankkeen tarkoituksena on vastata tämän päivän oppimishaasteisiin, ja tulokset ovat kaikkien koulujen ja yritysten hyödynnettävissä. Yhteinen tavoite on luoda nuorille onnistumisen ja oivaltamisen elämyksiä ja vahvistaa heidän arvostustaan omaa osaamistaan kohtaan.

InnoKemian perusajatuksena on käyttää tuotteen kehittämistä, innovaatiota tai jopa innovaatioprosessia oppimiskehyksenä. Ensimmäisinä pilotteina toimi viisi koulu-yritysyhteistyöparia. Tukenaan piloteilla oli hankkeen projektikoordinaattori sekä muut hankkeen taustaryhmän asiantuntijat. Piloteille on järjestetty muun muassa työpajoja sekä pilottikohtaisia tapaamisia taustaryhmän asiantuntijoiden kanssa. Käytössä on ollut myös yhteinen virtuaalinen työhuone.

Pilottien työ ennakoi opetussuunnitelmien käyttöönottoa. InnoKemia–hankkeen laaja yhteistyö opetuksen ammattilaisten kanssa on mahdollistanut hankkeen nivouttamisen uusiin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin. Hankkeen aikana tuotettava materiaali ja testatut mallit ovat käytettävissä Kemia.net-palvelussa. InnoKemia ei ole koulu- eikä luokkasidonnainen. Kukin koulu ja luokka voi ottaa käyttöönsä itselleen soveltuvia pilottien kehittämiä oppimisen malleja ja rakentaa niiden pohjalta oman oppimispolkunsa.

Kemianteollisuus ry:n lisäksi hankkeen taustavoimina ovat olleet Opetushallitus, Helsingin yliopiston kemianopettajankoulutus, Fountain Park Oy ja asiantuntijana myös Tekes. Pilottityöpareina aloittivat Orion-yhtymä Oyj ja Olarin lukio, Perlos Oyj ja Joensuun yliopiston luokanopettajakoulutus, Kemira Pigments Oy ja Helsingin yliopiston kemianopettajakoulutus, Dynea Oy ja Vehkalahden lukio sekä Fortum Oil and Gas Oy ja Linnankosken lukio.