Suomen Tammi -hanke

Kulttuuriperintöopetuksen periaatteita, käsitteitä ja käytäntöjä kehitti Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteinen Suomen Tammi - projekti vuosina 1998 -2004. Kulttuuriperintöopetuksen käyttöönottoa tuki Suomen Tammi - verkosto vuosina 2005 - 2008. Pitkä toimintakausi antoi mahdollisuuden kulttuuriperintöopetuksen kehittymiselle täysipainoiseksi näkökulmaksi kaikkien koulutusmuotojen opetuksessa. Voimavarojen yhdistäminen mahdollisti laajan aineistotuotannon ja koulutuksen. Kentän laaja toimijaverkosto takasi opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon välisen vuorovaikutuksen.

Arviointiraportit

Raportti verkoston toiminnasta 2005-2008 (pdf)
Arviointiraportti 1998–2004 (pdf)
Ensimmäisen välivaiheen raportti 1998-2000 (pdf)

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2007 (pdf)
Toimintakertomus 2006 (pdf)
Toimintakertomus 2005 (pdf)
Toimintakertomus 2004 (pdf)
Toimintakertomus 2003 (pdf)
Toimintakertomus 2002 (pdf)
Toimintakertomus 2001 (pdf)
Toimintakertomus 2000 (pdf)
Toimintakertomus 1999 (pdf)