Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntatoiminta on yksi keskeinen lasten ja nuorten osallistumista sekä vaikuttamista edistävä lakiin perustuva toimintamuoto. Perusopetuslain (47 a§) mukaan koululla voi olla sen oppilaista koostuva oppilaskunta. Lukiolaki (31 §) sen sijaan velvoittaa oppilaskuntatoiminnan pakolliseksi osaksi lukiokoulutusta.

Koulun oppilaat tai opiskelijat muodostavat oppilaskunnan, jota johtaa sen yhteisesti valitsema hallitus. Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää kouluyhteisön toimintaa ja vaikuttaa oppilaita/opiskelijoita koskeviin kysymyksiin. Oppilaskunnalla on merkittävä rooli kouluyhteisön yhteishengen luomisessa ja nuorten demokratiakasvatuksen edistämisessä. Koulujen oppilaskunnat voivat kehittää oma-aloitteisesti osallistumisen ja vaikuttamisen malleja kouluyhteisössä perinteistä oppilaskunnan hallitustoimintaa laajemmin.

Tämä sivu tarjoaa opettajille ja opiskelijoille aineistoa ja linkkejä oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi.

Lisää aiheesta

OmaOppilaskunta.fi - työkalupakki oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen ja osallisuuden edistämiseen
Oma Oppilaskunta on oppilaskuntia ohjaaville opettajille suunnattu, tukipalvelu josta löytyy koottuna menetelmiä oppilaskuntatoiminnan tueksi ja inspiraatioksi. Sivustolla on myös foorumi, jossa oppilaskuntatoimijat ympäri Suomen pääsevät jakamaan ideoitaan ja kokemuksiaan.

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu, toimivan oppilaskunnan opas
Leena Nousiainen, Ulla Piekkari
Opetusministeriön julkaisema opas on tarkoitettu oppilaskunnan ohjaaville opettajille perustietopaketiksi, joka soveltuu käytettäviksi kaikilla kouluasteilla.

Kauhia kakku – Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä (pdf, Kerhokeskus)
Julkaisu perustuu Oppilaiden osallisuuden tukeminen kouluyhteisössä ja kunnassa eli Jatkumo-hankkeen esiselvitykseen. Hankkeen tavoitteena on ollut kartoittaa menetelmiä, joilla lasten ja nuorten osallisuus arkipäiväistyy, tukea ja parantaa opettajien mahdollisuuksia tukea oppilaskunnan toimintaa ja kytkeä oppilaskuntia kuntien kuulemisjärjestelmiin ja kartoittaa ja kehittää toiminnallisia menetelmiä tukea lapsia ja nuoria yhteiskunnallisina toimijoina. Julkaisu sisältää runsaasti case-esimerkkejä siitä, miten oppilaskuntatoiminta on järjestetty eri kunnissa.

Vaikuttavasti mukana – Oppilaskuntatoiminta koulun arjessa, Kerhokeskus 2010 (pdf, Kerhokeskus)
Kerhokeskuksen julkaisema opas on tarkoitettu peruskoulussa toimivien oppilaskunnan ohjaajien käyttöön. Oppaaseen on koottu käytännön esimerkkejä oppilaskunnan toiminnasta, mukana olleiden lasten kokemuksia ja ajatuksia vaikuttamisesta sekä ajatuksia siitä, mihin oppilaskuntatoiminta liittyy ja mihin sillä pyritään.

Suomen lukiolaisten liiton laatima oppilaskuntatoiminnan opas (pdf, Lukio.fi)
Opas on perustyökalu lukion oppilaskuntatoimijoille ja oppilaskuntaa ohjaaville opettajille.

Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2006
Opetushallituksen selvitys lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan tilasta.

Kerhokeskuksen oppilaskuntasivut
Sivuilta löytyy ideoita oppilaskunnan toimintaan ja oppilaskunnan merkityksestä koulun toimintakulttuuriin.

Suomen lukiolaisten Liiton oppilaskuntasivut
Sivuilla on tietoa SLL:n järjestämistä koulutuksista sekä oppaita ja koulutusmateriaaleja.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n oppilaskuntasivut
Sivuilta löytyy muun muassa materiaalipankki.