Osallisuus

Osallisuudella tarkoitetaan tässä lasten ja nuorten ottamista mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon, heidän kuulemistaan ja huomioon ottamistaan. Osallisuuden kautta toteutuvat perusopetuksen arvopohjana olevat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia ja se on myös edellytys opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien toteuttamisessa.

Järjestöt ovat merkittävä yhteistyökumppani kouluille oppilaiden aktiivisuuden ja osallisuuden kehittämisessä. Näiltä sivuilta löytyy vinkkejä ja ideoita järjestöyhteistyön järjestämiseen ja lisäksi runsaasti materiaalia, joiden avulla voi edistää osallisuuden toteutumista omassa koulussa ja luokassa.