Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on globalisaation muuttamassa maailmassa entistä suuremmassa roolissa. Se sisältyy keskeisenä myös opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin. Monien järjestöjen toiminta perustuu kansainvälisyyteen ja ne ovatkin hyvä yhteistyökumppani, kun koulut suunnittelevat kansainvälisyys- ja globaalikasvatustaan.

Tältä sivulta löytyvät keskeiset kansainvälisyyteen liittyvät järjestötoimijat, joilla on valmiita materiaaleja ja yhteistyömalleja koulujen kanssa toteutettaviksi sekä esimerkkejä siitä, miten koulut ovat käytännössä toteuttaneet globaalikasvatusta.

Järjestöt

Allianssin Kansainvälinen toiminta
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi ja tukea osallistumista päätöksentekoon sekä kansainväliseen toimintaan. Allianssin palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. Sivuilta löytyvät linkit erilaisten kansainvälisten nuorisojärjestöjen sekä monien suomalaisten, kansainvälistä toimintaa harjoittavien järjestöjen sivuille.

CIMO
CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa itsenäisenä virastona. CIMOn perustehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa.

CIMOn Oppilaitoksille-sivuilla on monipuolinen kokoelma ohjeita ja vinkkejä siitä, miten kansainvälisyyttä voi toteuttaa kouluissa. Sivuilta löytyy tietoa löytyy niin kansainvälisten yhteistyöhankkeiden toteuttamisesta, eurooppalaisesta Comenius-vaihto- ja yhteistyöohjelmasta kuin opetushenkilöstön täydennyskoulutuksestakin.

Plan Suomi
Plan Suomi on kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on lapsen oikeuksien toteutuminen sekä Suomessa että maailmalla ja kehitysmaiden lasten elämänlaadun pysyvä parantaminen.

Plan Suomi tarjoaa muun muassa valmiita materiaaleja globaalikasvatukseen sekä interaktiivisen oppimisympäristön. Sivustolta löytyy Planin erilaisten kampanjoiden materiaaleja, joiden lisäksi sivuston kautta koulun tai luokan on mahdollista ryhtyä kummiksi kehitysmaiden lapsille.

Suomen Punainen Risti
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Kouluja varten Suomen Punaisella Ristillä on valmiita aamunavauksia ja eri luokka-asteille suunnattuja opetusmateriaaleja muun muassa rasismista, kehityskysymyksistä ja sotien oikeutuksesta sekä ohjeita koulukampanjoiden toteuttamista varten.

Suomen YK-liitto
Suomen YK-liitto on kansalaisjärjestö, joka tukee ja tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja sen periaatteita.

YK-liiton verkkosivuilla on runsaasti kouluille ja opetukseen suunnattua materiaalia esimerkiksi ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. Sivujen kautta voi tilata maksuttoman kouluvierailijan kertomaan YK:n toiminnasta, minkä lisäksi sivuilta löytyvät ohjeet malli-YK -kokouksen järjestämiseen ja maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittamiseen.

Taksvärkki ry
Taksvärkki ry on yksi ensimmäisistä nuorten omista kehitysyhteistyöliikkeistä. Se on toteuttanut koululaisten ja opiskelijoiden taksvärkki-kampanjoiden avulla erilaisia kehitysyhteistyöhankkeita jo vuodesta 1967 lähtien.

Taksvärkki-sivustolta löytyy monipuolisia opetussuunnitelmaan pohjautuvia oppimateriaaleja kampanjoista ja toiminnallisista työpajoista. Sivujen välityksellä on mahdollista tilata koululle kansainvälisyyskouluttaja tai työpajan järjestäminen. Lisäksi Taksvärkillä on myös omat sivut koulujen oppilaskunnille.

Unicef Suomi
UNICEF (United Nations Children´s Fund) on kansainvälinen lastenjärjestö, joka tekee pitkäjänteistä työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta välittämättä. Toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Suomen Unicefin sivuilta löytyy valmiita materiaaleja globaalikasvatukseen, ohjeet Unicef-kävelyn ja päivätyökeräyksen järjestämiseen sekä muita ideoita ja tapoja osallistua maailman lasten auttamiseen.

Kouluesimerkit

Jokikunnan koulu
Vihti

Kasavuoren koulu
Kauniainen

Vesilahden yläaste
Vesilahti

Muuta hyödyllistä

eTwinning
eTwinning on Euroopan unionin tukema ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää opettajien ja oppilaiden kansainvälisiä kumppanuuksia sekä tieto- ja viestintätekniikan yhteisöllistä opetuskäyttöä. Ohjelma tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille monipuolisen verkkoympäristön ja joukon näppäriä työkaluja, joiden avulla voi helposti löytää partnereita ja toteuttaa yhteisiä oppimisprojekteja.

Maailman taustat opettajille
Ulkoministeriön kehitysviestinnän ylläpitämät sivut tarjoavat opettajille kehityksen teemoihin liittyviä taustapaketteja ja ideoita opetukseen.

Osaanko? Uskallanko? Tottakai! Opas koulujen kansainvälistämiseen
Opetushallituksen ja CIMOn julkaisemassa oppaassa kannustetaan kouluja kansainväliseen toimintaan. Mukana on tietoa rahoituksesta ja eri ohjelmista sekä opettajien, rehtoreiden, oppilaiden ja virkamiesten omia kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta.

Nuorten akatemian Note-koulutoiminnan linkkilista erilaisista oppimateriaaleista liittyen globalisaatioon ja kehitykseen