Yhteisöllisyys

Yhteisö koostuu yksilöistä, joita usein yhdistää yhteinen tehtävä tai päämäärä. Yhteisössä yksilöt toimivat tavalla tai toisella yhdessä, mutta yhteisön olemassaolo ei kuitenkaan ole tae yhteisöllisyyden muodostumisesta. Yhteisöllisyys lisää yhteisön jäsenen sosiaalista pääomaa ja se vaatii syntyäkseen yhteisön jäsenten keskinäistä luottamusta, avointa kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja osallistumista. Yhteisöllisyyden kehittymisessä yksilöiden tunteet ovat tärkeässä asemassa. Yksilön täytyy voida tuntea, että hän kuuluu yhteisöön, hänen tulee voida tuntea itsensä tarpeelliseksi, hyväksytyksi ja arvokkaaksi.

Yhteisöllisyys-sivuilta löytyy yhteistyötahoja ja verkkosivuja, joiden avulla on mahdollista kehittää koulun toimintaa yhteisöllisyyden kasvua tukevaksi. Vinkkejä löytyy myös ongelmatilanteiden, kuten koulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. MLL tuottaa koulujen käyttöön aineistoja muun muassa mediakasvatuksesta, päihde- ja terveyskasvatuksesta sekä kiusaamisen ehkäisemisestä ja lisäksi se tarjoaa koulutuspalveluita.

Mannerheimin lastensuojeluliiton verkkosivuilta löytyy tietoa kummi- tuki- ja tutoroppilastoiminnasta ja MLL:n koulutuksista, monipuolisesti erilaisia materiaaleja muun muassa videoita sosiaalisten taitojen harjoitteluun, neuvoja kiusaamiseen puuttumiseen sekä aineistoja ryhmäyttämiseen ja turvallisuuskasvatukseen. Sivujen kautta voi pyytää kouluttajan puhumaan esimerkiksi vanhempainiltaan ja tilata opettajille suunnatun uutiskirjeen, jossa tiedotetaan MLL:n materiaaleista ja koulutuksista.

Nuorten Akatemian Note-koulutoiminta
Nuorten Akatemian Note-koulutoiminnan tavoitteena on lisätä nuorten omaa toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä kannustaa tekemään yhteistyötä niin koulun sisällä kuin koulun ulkopuolisten tahojenkin kanssa. Note tarjoaa opettajille sekä muille kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville kouluvierailuja, taloudellista tukea, materiaaleja, kilpailuja ja koulutusta. Noten palvelut ovat rakennettu opetussuunnitelmia tukeviksi. Kaikki palvelut ovat käytettävissä Note-nettipalvelun kautta. Tilauskoulutuksia lukuun ottamatta Noten palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.

Noten opettajille suunnatuilla verkkosivuilta löytyy runsain mitoin materiaalia ja linkkejä muun muassa toiminnallisiin opetusmenetelmiin, turvallisen ryhmän rakentamiseen, seitsemäsluokkalaisten tukemiseen ja koulukiusaamisen ehkäisemiseen.

Suomen Punainen Risti
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Kouluja varten Suomen Punaisella Ristillä on valmiita aamunavauksia ja eri luokka-asteille suunnattuja opetusmateriaaleja esimerkiksi erilaisuudesta ja rasismista, koulukiusaamisesta sekä päihteistä. Sivuilta löytyvät myös ohjeet päivätyökeräyksen järjestämistä varten.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kasvun kumppanit -sivusto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kasvun kumppanit -sivustolta löytyy taustoittavaa tietoa osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä sekä erilaisia työmenetelmiä osallisuuden lisäämiseksi.

Kouluesimerkkejä

Sylvään koulu
Sastamala

Pielisjoen koulu
Joensuu

Muuta hyödyllistä

Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä
Edu.fi-sivuston kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen ohjaavat sivut, joilta löytyy erilaisia oppaita ja artikkeleita sekä ohjeet kiusaamisen vastaisen toimintamallin luomiseen.

Yhteisöllinen koulu -projekti
Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -projektin (YKÄ) päämääränä on kehittää yhdessä koulun, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa yhteisöllisempiä kouluja, joissa oppilailla on aito mahdollisuus vaikuttaa oman koulunsa toimintaan.