Työelämä ja yrittäjyys

Nuori postissa
Kuva: Yrityskylä

Työelämään tutustuminen on osa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmia. Työelämätaitojen vahvistaminen opetuksessa valmistaa tulevaisuuden työntekijät tositoimiin. Koulujen työelämäyhteistyö julkisen sektorin, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tuo kouluun käytännön ulottuvuuden. Tämän avulla opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot liittyvät työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Tämä on erityisen tärkeää oppilaiden tulevaisuuden mahdollisuuksien ja urapolun hahmottamisen näkökulmasta. Työelämään tutustuminen muodostuu työelämän edustajien vierailuista, työpaikkakäynneistä, projektitöistä, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttämisestä opetuksessa ja työelämään tutustumisesta (TET).

Näille sivuille on koottu koulujen työelämäyhteistyön rakentamiseen erilaisia malleja.

Lisää aiheesta OPH.fissä

Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi

Opetushallituksen ja Kuluttajaviraston laatima muistio oppilaitoksille, johon on koottu periaatteet:

- yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä

- oppilaitoksissa tapahtuvasta markkinoinnista

- sponsoroinnista