Toimintamalleja opetuksen tueksi

Koulujen ja työelämän väliseen yhteistyöhön on olemassa valmiita toimintamalleja, joita hyödyntämällä työelämä saadaan luontevasti osaksi koulun opetusta. Tälle sivulle on koottu toimintamalleja ja ideoita työelämäyhteistyön liittämiseen osaksi opetusta. Lisätietoa aiheesta löydät sivun oikealle kootuista linkeistä.

Tässä osiossa:

TET – työelämään tutustuminen
Virtuaalivierailu yrityksen arkeen
Virtuaalivierailu 360°
Yrityskasvatuksenpolku
Yrityskylä
Ajokortti työelämään
Samalle viivalle
SAK:n työelämäaineistoa kouluille
Unelmien työ -oppitunti
Videoita


TET –työelämään tutustuminen

Opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu TET-jakso tukee sekä nuoren koulutusta että ammatinvalintaa. Hyvään valmistautumiseen kuuluu ohjattu TET-paikan hakeminen, tieto TETin pelisäännöistä ja työelämässä käyttäytymisestä. Alla linkkejä, joista saa apua TET-jakson suunnitteluun ja toteutukseen.

 • Maaseutuammattiin ry

Tarjoaa Pohjois-Savossa yläkoulun ja lukion oppilaille mahdollisuuden suorittaa TET-jakso tai taksvärkkipäivä maaseutuyritykessä.

Lisätietoa verkkosivuilta (maaseutuammattiin.fi)

 • Kunkoululoppuu.fi

Ohjeita TET-harjoitteluun, TET-kokemuksia, työelämän ABC oppilaalle ja vinkkejä hyvään käyttäytymiseen työpaikalla.

Lisätietoa verkkosivuilta (kunkoululoppuu.fi)

 • Peda.net

Lakeja, jotka vaikuttavat nuoriin työpaikalla, malleja TET-sopimuksista ja -todistuksista.

Lisätietoja verkkosivuilta (peda.net)

 • TET-tori

TET-tori on apuna TET-paikan hakemisessa. Omat sivut huoltajille, oppilaille, työnantajille ja opinto-ohjaajille. Alueelliset sivut, joilta löytyvät muun muassa eri kaupunkien ja alueiden TET-jaksot ja TET-paikkoja tarjoavia yrityksiä.

Lisätietoja verkkosivuilta (peda.net)

 • Suomen yrittäjien TET-opas yrityksille

Oppaassa on tiiviissä muodossa ohjeita yrityksille TET-jakson toteuttamiseksi.

Tutustu oppaaseen (pdf)

 • Työelämään tutustuminen

Ammattivalinta.fi tarjoaa materiaalia sekä verkko -ja ryhmätehtäviä TET-jakson toteuttamiseen.

Lisätietoa verkkosivuilta (ammatinvalinta.fi)

 • Virtuaalinen tiedeTET

Mahdollistaa tiedealaan tutustumisen viikon mittaisella kotoa tai koulusta käsin suoritettavalla TET-jaksolla. Jakson aikana nuorten ryhmiä ohjaavat tiede- ja tutkimusalan ammattilaiset. Palvelua pilotoidaan syksyllä 2014 ja mukana on yli 10 peruskoulua eri puolilta Suomea.

Prezi –esitys tiedeTETistä (perzi.com)

Lisätietoa verkkosivuilta (opetin.fi)


Virtuaalivierailu yrityksen arkeen

Asiantuntijaverkosto.fi tuo eri alojen ammattilaiset yläkoulujen ja lukioiden oppitunneille etäyhteyden avulla. Käytössä on yli sata asiantuntijaa ja organisaatiota. Virtuaalivierailun avulla yhdistetään oppitunnin aihe työelämässä tarvittavaan osaamiseen.

Lisätietoa virtuaalivierailusta yritykseen (opetin.fi)


Virtuaalivierailu 360°

Virtuaalivierailu 360° on tapa tutustua eri ammattialojen toimintaympäristöihin ja yritysten toimitiloihin vuorovaikutteisen virtuaaliympäristön avulla. Vierailija voi liikkua eri tiloissa kohdaten yrityksen työntekijöitä ja eri alojen ammattilaisia. Virtuaalivierailu mahdollistaa tutustumisen myös sellaisiin tiloihin ja ympäristöihin, joihin ei esim. hygienia- tai turvallisuussyistä ole mahdollista päästä. Opettaja voi järjestää virtuaalivierailun oppitunnin aikana. Oppilaille voi vaikkapa antaa tehtäväksi etsiä ympäristöstä vastauksia erilaisiin kysymyksiin.

Lisätietoa virtuaalivierailusta (yritysvierailu.fi)


Yrittäjyyskasvatuksen polku

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa toiminnallisia ja innostavia opetusmalleja koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen käyttöön. Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä ja kannustavat aktiiviseen, oma-aloitteiseen työotteeseen läpi elämän. Opinto-ohjelmat muodostavat NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -kokonaisuuden, joka tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia alaluokilta korkea-asteelle. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kehitetty yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lisätietoa yrittäjyyskasvatuksen polusta (nuoriyrittajyys.fi)


Yrityskylä

Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu opintokokonaisuus, jossa yhteiskunta, työelämä ja yrittäjyys nousevat päärooleihin. Kokonaisuus muodostuu opekoulutuksesta, opetussuunnitelmaan perustuvasta oppimateriaalista ja vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppilaan tehtäväkirjassa on kymmenen oppituntia, jotka käsittelevät talouden, suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän perusteemoja kuudesluokkalaisen näkökulmasta. Yrittäjäkylän ohjelmaan sisältyy muun muassa Yritys Hyvä -kilpailu (opinkirjo.fi). Kansainvälisesti palkitussa Yrityskylässä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, itse tekemällä ja roolipedagogiikan kautta.

Tutustu Yrityskylään (yrityskyla.fi)

Yrityskylä Twitterissä

Yrityskylä Facebookissa


Ajokortti työelämään -kurssi

Ajokortti työelämään -kurssi on tarkoitettu yli 13-vuotiaille nuorille. Kurssin jälkeen nuorella on tiedossa työelämän pelisäännöt ja hän saa työelämäajokortin. 4H-yhdistykset ovat järjestäneet yhteistyössä yläkoulujen kanssa Ajokortti työelämään -kurssia ympäri Suomea. Kurssi sopii ennen TET-jaksoa suoritettavaksi ja sen kesto on 8 tuntia.

Lisätietoa Ajokortti työelämään -kurssista (4h.fi)

Ota yhteys paikalliseen 4H-yhdistykseen (4h.fi)


Samalle viivalle -hanke

Samalle viivalle tukee yläkouluikäisiä monikulttuurisia nuoria koulutus- ja uravalinnoissa. Opetuksessa on vaivatonta hyödyntää yritysten kanssa kehitettyjä toiminnallisia yritysvierailu-, TET- ja vanhempainiltamalleja. Opaskirja, lehti ja videot kertovat erilaisista urapoluista ja opiskeluvaihtoehdoista.

Lisätietoa ja materiaaleja (samalleviivalle.fi)


SAK:n työelämäaineistoa kouluille

SAK kerää sivuilleen tietoa ja linkkejä aineistoista, joita koulut voivat käyttää opetuksessaan. Sivuilta löytyy tietoa työelämän pelisäännöistä, pelejä ja videoita.

Materiaaleja kouluille (sak.fi)


Unelmien työ -oppitunti

Unelmien työ -oppituntia varten tuotetun opetusmateriaalin tarkoituksena on antaa opettajalle välineitä ammatinvalinnan ohjaukseen. Tunnilla oppilaat pohtivat unelmiaan, vahvuuksiaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan. Oppitunnilla tehdään pari-, ryhmä- ja yksilötyöskentelyä sekä mielikuvamatka.

Lisätietoa ja materiaalia oppituntiin (opetin.fi)


Videoita

 • Ammatinvalinta.fi

Videoita eri koulutusaloilta (ammatinvalinta.fi)

 • Kun koulu loppuu

Videoita eri ammateista (kunkoululoppuu.fi)

 • Monikulttuuriset duunaritarinat

Videoita monikulttuurista työtarinoista (samalleviivalle.fi)

 • Oivallus: Millaista on työ tulevaisuuden Suomessa?

Mitkä asiat vaikuttavat toimintaympäristöömme ja työhömme – Oivallus-hanke on kartoittanut tulevaisuuden osaamistarpeita. (youtube.com)

 • Opintopolku.fi

Videoita eri ammateista ja opiskelupaikoista. Osa videoista on tekstitetty suomeksi sekä ruotsiksi. (youtube.fi)

 • Videoita SAK-tuubista

Erilaisia videoita työelämästä (youtube.com)

 • Tarinoita suomalaisesta työstä: maanviljelijä

Tarina kertoo ihmisestä ja työstä. Henkilökuvan lisäksi ohjelma hahmottaa ajankuvaa suomalaisen maanviljelijän työn muutoksista sadan vuoden aikana. Lopussa raotetaan myös ammatin tai toimialan tulevaisuuden näkymiä. (youtube.com)

 • Tietoa työelämästä

Video tarjoaa hyödyllistä tietoa työelämästä. (ammatinvalinta.fi)

Lisää aiheesta EDU.fissä

Toimintamalleja alakoulujen ja yläkoulujen sekä lukioiden yrittäjyyskasvatukseen.

Oppimateriaaleja alakoulujen ja yläkoulujen sekä lukioiden yrittäjyyskasvatukseen.

Hyvät käytännöt

Virtual Guide

Sivustolle on kerätty esimerkkejä 90 koulusta ympäri Eurooppaa (esimerkit ovat englanniksi). Haun voi toteuttaa kouluasteen, aineiden, opetusaiheen tai opetettavien taitojen kautta.

Yrittäjyyskasvatuksen materiaalivalikoima (terguide.eu)

Opetin.fi

Opetin.fi logo

Opetin.fi uutisoi ajankohtaisista opetuksen ja työelämän ilmiöistä.