Työvälineitä opettajille

Työelämäyhteistyö ei rajoitu vain oppilaisiin, vaan myös opettajien on mahdollista laajentaa työelämätietouttaan. Tälle sivulle on koottu työkaluja opettajien työelämä- ja yrittäjyysosaamisen tueksi. Lisätietoa aiheesta löydät sivun oikealle kootuista linkeistä.

Tässä osiossa:

Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma
YES-yrittäjyyskasvatuksen palvelu opettajille
Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen koulutukset
YVI
Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo
Suomen metsäyhdistys


Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelma

Tarjoaa käytännön keinoja yhdistää työelämä osaksi yläkoulun ja lukion opetusta: yritysvierailu, OpetTET, rehtorivalmennus, asiantuntijaluennot ja opettajien koulutuspäivät.

  • Yritysvierailu

Onnistunut yritysvierailu on oppimiskokemus, josta opetushenkilöstö saa ajatuksia oman työn kehittämiseen.

Lisätietoa verkkosivuilta (opetin.fi)

  • OpeTET

Opettajien paikallinen yritystuntemus ja kehittyvän työelämän seuraaminen varmistavat myös oppilaiden tiedonsaannin ammateista ja paikkakunnan työmahdollisuuksista. OpeTETissä opettaja tutustuu työelämään oppilaiden TET-harjoittelun tavoin.

Lisätietoa verkkosivuilta (opetin.fi)

  • Rehtorivalmennus ja ReksiTET

Koulun rehtori kohtaa työssään samanlaisia haasteita kuin yritysjohtaja. Rehtorivalmennuksen tavoitteena on kehittää rehtorien johtamisvalmiuksia yhteistyössä yritysten edustajien kanssa.

Lisätietoa verkkosivuilta (opetin.fi)


YES-yrittäjyyskasvatuksen palvelu opettajille

  • YES Asiantuntijakoulutukset ja YES Vesot

Koulutukset tähtäävät opettajan oman asiantuntijuuden syventämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen omassa työssä.

Lisätietoa verkkosivuilta (yes-keskus.fi)

  • YES Infot

YES Infoissa käydään läpi yrittäjyyskasvatuksen perusperiaatteita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä.

Lisätietoa verkkosivuilta (yes-keskus.fi)

  • YES Ope-yrittäjätreffit

Ope-yrittäjätreffit pidetään koulupäivän jälkeen ja ne voivat sisältää esimerkiksi hyvien mallien läpikäyntiä ja yhdessä ideointia.

Lisätietoa verkkosivuilta (yes-keskus.fi)

  • YES Cafè

Opettajankokous, joka järjestetään koulun ulkopuolella paikallisessa yrityksessä. Uusi ympäristö antaa näkökulmia opetustyöhön, ja yrityskin pääsee tutustumaan alueen koulutukseen ja lukion arkeen.

Lisätietoa verkkosivuilta (yes-keskus.fi)

  • Yes Kummit

Kummit ovat yrittäjien ja liike-elämän verkosto, joka tuo tietoa työelämästä oppilaitosten arkeen. YES Kummi voi kutsua nuoria yritysvierailulle, kertoa oman yrittäjätarinansa ja antaa vinkkejä urasuunnitteluun.

Lisätietoa verkkosivuilta (yes-keskus.fi)

Oman alueen kummien haku (kummi.yes-keskus.fi)


Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen koulutukset

Pienyrityskeskuksen sivuilta löytyy eripituisia koulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. Toimipisteet sijaitsevat Mikkelissä, Helsingissä ja Espoossa.

Lisätietoa verkkosivuilta (pienyrityskeskus.aalto.fi)


YVI – Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö

YVI-verkkosivujen tarkoituksena on jakaa hyviä käytänteitä ja materiaaleja sekä tarjota ajankohtaista tietoa yrittäjyyskasvatuksesta opettajille, opettajankouluttajille ja muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Lisätietoa verkkosivuilta (yvi.fi)


Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Opettaja voi seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista omassa opetustyössään. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on netissä helppokäyttöinen ja maksuton itsearviointityökalu. YVI-mittaristo on erityisesti opettajankouluttajille suunnattu itsearvioinnin työkalu.
Lisätietoa verkkosivuilta (lut.fi)
Yrittäjyyskasvatuksen mittariston opaskirja, johon on kerätty myös makupaloja opettajille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. (lut.fi)


Suomen metsäyhdistys

Suomen metsäyhdistys on solmukohta metsäsektorin ja varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän opetuksen välillä. Tuottaa oppi- ja virikemateriaaleja, järjestää opetustuokioita, metsäretkiä ja kurssittaa kasvattajia ja opettajia.

Lisätietoa verkkosivuilta (smy.fi)

Lisää aiheesta muualla

TAT

TAT - opettajille tietoa, materiaalia ja toimintamalleja työelämän näkökulman tuomiseksi opetukseen. (tat.fi)

YES

YES - jakelukanava erilaisille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalleille ja materiaaleille. (yes-keskus.fi)

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla opettaja voi seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista omassa opetustyössään. Helppokäyttöinen ja maksuton itsearviointityökalu netissä.

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston opaskirja (lut.fi)