Yhteistyötahoja

Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Pienyrityskeskuksen toimintamuotona ovat täydennyskoulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä yrityshautomo esihautomotoimintoineen. Pienyrityskeskuksen sivuilta löytyy eri pituisia koulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta.
Lisätietoa verkkosivuilla (pienyrityskeskus.aalto.fi)

4H

4H-järjestön toiminta on kansalaiskasvatusta, jossa työelämänvalmiuksilla ja yrittäjyyskasvatuksella on keskeinen asema. 4H-TOP-Yrittäjyyskasvatus tarjoaa apuvälineen koulujen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen, joiden sisältöjä voidaan helposti hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. 4H-kerhojen ohjaajan oppaat antavat myös opettajalle ideoita ja valmiita työvälineitä yrittäjyyskasvatuksen käsittelyyn luokassa. Sen lisäksi Ajokortti työelämään -kurssin järjestämisestä omassa koulussa tai luokassa voi kysyä paikalliselta 4H-yhdistykseltä.
4H-TOP-Yrittäjyyskasvatus (4h.fi)
Ohjaajan oppaat on ladattavissa alakoulun materiaaleista
Ajokortti työelämään -kurssi (4h.fi)
Ota yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseen (4h.fi)

Elinkeinoelämän keskusliitto

EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. EK tarjoaa yrittäjyyteen ja yritysten kansainväliseen toimintaan liittyvää grafiikkaa, mitä voidaan hyödyntää myös kouluissa oppimateriaalina.
Lisätietoa ja materiaaleja verkkosivuilta (ek.fi)

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kehittämiskeskus Opinkirjo edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehittymistä. Se on jäsenjärjestöjensä muodostama lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, joka toimii opetuksen ja kasvatuksen alalla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuotamme julkaisuja ja koulutuksia. Palvelumme ovat maksuttomia ja sunnattu yleissivistävään sekä opettajankoulutukseen.
Lisätietoa verkkosivuilta (opinkirjo.fi)

Maaseutuammattiin ry

Maaseutuammattin ry järjestää mm. oppilaille ja opettajille yritysvierailuja, esittelee kouluilla maaseutuammatteja sekä tarjoaa TET- ja kesätyöpaikkoja Pohjois-Savon alueella.
Lisätietoa verkkosivuilta (maaseutuammattiin.fi)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Tarjoavat oppimateriaalia ja linkkejä.
Lisätietoa verkkosivuilta (mtk.fi)

Nuori Yrittäjyys ry

NY edistää yrittäjämäistä asennetta ja aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa lisäämällä nuorten yrittäjyystietoa, yrittäjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. NY tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille yrittäjyys- ja kulutuskasvatuksen toimintamalleja esiopetuksesta korkeakouluasteelle.
Lisätietoa verkkosivuilta (nuoriyrittajyys.fi)

Pellervo-seura ry

Pellervo on osuuskunta yritysmuodon palvelu- ja yhteistyöjärjestö. Osuuskuntamuoto on yhdessä yrittämistä, jota käytetään tänä päivänä laajasti yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysopintojen työkaluna. Pellervo edistää osuustoiminnan tunnettuutta ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittymistä.
Lisätietoa osuuskunnasta yritysmuotona ja osuuskunnan perustamisesta (pellervo.fi)

Perheyritysten liitto

Perheyritysten liitto PL on suomalaisten perheyritysten yhteistyö-, koulutus- ja edunvalvontajärjestö, joka edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä sekä vastuullista, kasvollista omistajuutta.. PL tuo yrittäjyyskasvatukseen perheyritysnäkökulmaa ja edistää perheyritysten koulu-yritysyhteistyötä eri kouluasteilla.
Lisätietoa verkkosivuilta (perheyritystenliitto.fi)

SAK

SAK on yli miljoonan suomalaisen ja 21 ammattiliiton keskusjärjestö. Sen toiminnan perustana ovat ihmisarvoinen työelämä, yhdenvertaisuus ja heikompien puolustaminen. Seuraavilta sivuilta löytyy tietoa ja linkkejä aineistosta, jota koulut voivat käyttää opetuksessaan.
Ainestoja oppilaitoksille (sak.fi)

Suomen metsäyhdistys

Metsäyhdistys on solmukohta metsäsektorin ja varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän opetuksen välillä. Tuottaa oppi- ja virikemateriaaleja, järjestää opetustuokioita, metsäretkiä ja kurssittaa kasvattajia ja opettajia.
Lisätietoa verkkosivuilta (smy.fi)

Suomen Yrittäjät

Suomen yrittäjät on elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka tarjoaa edunvalvontaa ja palveluita edistäen yrittäjyyttä. Suomen Yrittäjät jäsenjärjestöineen ovat mukana monessa yrittäjyyskasvatuksen käytännön toimessa eri järjestöjen, hankkeiden ja oppilaitosten kanssa. Sivulta löytyy yrittäjyysopetuksen malleja, kokemuksia ja vinkkejä.
Lisätietoa verkkosivuilta (yrittajat.fi)

Suomalaisen työn liitto

Suomalaisen työn liiton tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita sekä edistää innovointia ja yrittäjyyttä.
Lisätietoa verkkosivuilta (avainlippu.fi)

Taloudellinen tiedotustoimisto

TAT tarjoaa kouluille ja yrityksille hyviä käytäntöjä koulu-yritysyhteistyöstä. Opetin.fi –sivu on TATn ylläpitämä sivusto, joka uutisoi ajankohtaisia opetuksen ja työelämän ilmiötä.
Lisätietoa verkkosivuilta (tat.fi)

Valtakunnallinen YES ry

YES on yrittäjyyskasvatuksen palvelu opettajille. YES:llä on aluetoimistoja ympäri Suomea, jotka tarjoavat koulutusta ja työkaluja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen koulussa sekä tukea koulu-yritysyhteistyöhön. YES-katalogit kokoavat toimivia koulu-yritysyhteistyömalleja, hyviä käytäntöjä ja materiaaleja.
Lisätietoa verkkosivuilta (yes-keskus.fi)

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuratukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Järjestää konferensseja sekä edistää ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa.
Lisätietoa verkkosivuilta (yktt.fi)

Yrityskummit

Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallisesti suurin mentorointiverkosto. Yrityskummi antaa kokemuksensa käyttöön ja antaa tukea ja rohkaisua yrittäjälle tai sellaiseksi aikovalle.
Lisätietoa verkkosivuilta (yrityskummit.fi)