Yrittäjyyskasvatus alakoulussa

Pienet yrittäjät
Kuva: Nuori Yrittäjyys ry

Alakouluissa (vuosiluokat 1-6) yrittäjyyskasvatus painottuu erityisesti sisäiseen yrittäjyyteen. Sisäiseen yrittäjyyteen liitetään vastuunottamista, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisua ja mielipiteenmuodostamista yhteisissä asioissa. Oppijan oma aktiivisuus, opiskelu reaalimaailman tilanteissa ja vuorovaikutteisuus näkyvät alaluokkien yrittäjyyskasvatuksessa.

Koulut ja opettajat eivät ole yksin suunnittelemassa ja toteuttamassa yrittäjyyskasvatusta, sillä tukea ja asiantuntemusta löytyy useilta työelämäntahoilta ja järjestöiltä. Näille sivuille on koottu toimintamalleja, oppimateriaaleja ja julkaisuja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen alakouluissa

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla opettaja voi seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista omassa opetustyössään. Helppokäyttöinen ja maksuton itsearviointityökalu netissä.

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston opaskirja (lut.fi)