Oppimateriaaleja 3.-6. luokille

Tässä osiossa

Tuntikokonaisuudet
Tehtävämateriaalit
Muut materiaalit


Tuntikokonaisuudet

Hoksaa bisnes

4H:n Hoksaa bisnes -teemakerhossa lapset oppivat iloista yrittäjyyttä. Kerhossa ideoidaan porukalla palveluja ja tuotteita, joita myös markkinoidaan ja myydään. Nuoria kannustetaan luovuuteen, joka mahdollistaa onnistumisen kokemukset. Kun bisnes on hoksattu, voi tulojen hankkiminen alkaa. Parhaiten teemat soveltuvat 4.-6 -luokkalaisille.
Ohjaajan opas ladattavissa (pdf)

Minä hoksaan!

4H:n Minä hoksaan! -teemakerhon tavoitteena on, että lapset löytävät omat vahvuutensa ja oppivat toimimaan ryhmässä. Kerho herättää kiinnostuksen yrittäjyyttä kohtaan. Parhaiten teemat soveltuvat 2.-3 -luokkalaisille.
Ohjaajan opas ladattavissa (pdf)

NY Mitä ihmiset tekevät - mitä kaupungissa tapahtuu?

Ohjelma sitoo koulun lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkeen. Se sisältää erilaisia toiminnallisia, luovia ja hauskoja lähiympäristöön ja sen toimintaan ja toimialoihin liittyviä tehtäviä ja pelejä. Ohjelman tavoitteena on syventää ja vahvistaa oppilaiden tietoja lähiympäristön toiminnasta ja auttaa heitä ymmärtämään sen muodostumiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)

NY 6h -leiri

NY 6h -leiri toteutetaan yhdessä 8.-9.-luokkalaisten kanssa. Ohjelma suoritetaan osana koulun opetusta. NY 6h -leiri on kuuden tunnin mittainen, yhden koulupäivän aikana toteutettava ohjelma innovaatioiden ja yrittäjämäisen toiminnan äärelle. Leirillä leiriläiset perustavat miniyrityksen, jonka tehtävänä on ideoida ja toteuttaa annettu tehtävä tai omiin ideoihin perustuva tuote/palvelu.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittäjyys.fi)

Yrittäjyyskasvatuksen boxi

Boxista löytyy konkreettisia tuntikuvauksia, materiaaleja ja koulu-yritysyhteistyön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Boxin harjoitukset ja materiaalit on suunnattu perusopetukseen ja toiselle asteelle.
Tuntikuvaukset ja materiaalit (yrittajanpaiva.fi)

Yrityskylä

6. luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus, joka huipentuu vierailuun Yrityskylä-oppimisympäristössä.
Lisätieto Yrityskylästä (yrityskyla.fi)


Tehtävämateriaalit

Into -yrittäjyyteen!

Oppimateriaalia, joka tarkastelee yrittäjyyttä siihen liittyvien ominaisuuksien kautta.
Tehtäväkirja ja ohjaajan/opettajan vinkkivihko (opinkirjo.fi)

Katso kaleidoskoopiin

Materiaalissa annetaan valmiita tehtäväideoita eri oppiaineisiin. Se on tehty tukemaan opetussuunnitelman aihekokonaisuutta "Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys". Tehtäväideat ovat toiminnallisia ja ne kannustavat mm. oppijoiden ja oppiaineiden yhteistyöhön, luovaan ajatteluun, vastuun ottoon, osallistumaan ja vaikuttamaan omissa yhteisöissä. Tehtävistä osa sopii 5.-6. luokkalaisille.
Materiaalit valitut makupalat (opinkirjo.fi)

Oppimisympäristöaihepiirejä 1.-6. luokille

Ideoita koulun ja tuotantoelämän yhteistyöhön. Näiden aihepiirien on tarkoitus toimia opettajalle virikkeinä sekä apuna opetustyön ideoinnissa ja toteutuksessa.

Kirja: Virtanen, Sonja & Parikka, Matti. 2011. Yrittäjyyskasvatusta teknologisissa oppimisympäristöissä 1-6 luokille: opettajan käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän koulutusyhtymä, 2012
Saatavilla verkkojulkaisuna (jyu.fi/)

TOP-yrittäjyyskasvatus

4H-TOP on kaikille nuorille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki. Tehtäväpankinsta löytyy lähes 1 400 erilaista tehtäväkorttia kymmenestä erilaisesta aihepiiristä.
Lisätietoa ja tehtäviä (4h.fi)


Muut materiaalit

Sata mallia yrittäjyysopetukseen

Ideoita ja vinkkejä yrittäjyysopetukseen ja –kasvatuksen toteuttamiseen.
Ideoita ja vinkkejä (yrittajat.fi)

Maaseutuyrittäjyys

Diaesitys maaseutuyrittämisestä kouluille oppimateriaaliksi.
Diaesitys maaseutuyrittämisestä (mtk.fi)

Virtuaalikylä

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voit helposti ja nopeasti tutustua erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin ja niissä tapahtuviin päivittäisiin toimiin muun muassa videoiden avulla.
Lisätietoa verkkosivuilta (virtuaali.info)