Oppimateriaaleja esiopetukseen ja 1.-2. luokille

Tässä osiossa:

Iltapäiväkerho toimintaa
Tuntikokonaisuudet
Tehtävämateriaalit
Muut materiaalit


Iltapäiväkerho toimintaa

Pikkuyrittäjät

Alakouluikäisille lapsille suunnattua iltapäiväkerhotoimintaa. Kahdeksan viikon mittaisessa Pikkuyrittäjät-klubissa lapset kehittävät ryhmissä oman liikeideansa, suunnittelevat yritykselleen logon, sloganin ja kotisivut sekä hiovat yritykselleen myyntipuheen. Jokaisella Pikkuyrittäjät-klubikerralla keskitytään yhteen aihekokonaisuuteen ohjaajan opastuksella.
Lisätietoa pikkuyrittäjät toiminnasta (pikkuyrittajat.fi)


Tuntikokonaisuudet

Minä hoksaan!

4H:n Minä hoksaan! –teemakerhon tavoitteena on, että lapset löytävät omat vahvuutensa ja oppivat toimimaan ryhmässä. Kerho herättää kiinnostuksen yrittäjyyttä kohtaan. Parhaiten teemat soveltuvat 2.-3 -luokkalaisille.
Ohjaajan opas ladattavissa (pdf)

NY Minä + sinä = me -ohjelma

Ohjelmassa tuetaan leikinomaisin keinoin lasten myönteistä minäkuvan kehittymistä, vastuuntuntoa sekä yhteistyökykyä. Oppijalähtöinen työtapa rohkaisee lapsia toteuttamaan itseään aktiivisesti omien erityisominaisuuksien mukaan. Ohjelma kannustaa etsimään ja oppimaan asioita omasta itsestä ja toisista.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)

Yrittäjyyskasvatuksen boxi

Boxista löytyy konkreettisia tuntikuvauksia, materiaaleja ja koulu-yritysyhteistyön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Boxin harjoitukset ja materiaalit on suunnattu perusopetukseen ja toiselle asteelle.
Tuntikuvaukset ja materiaalit (yrittajanpaiva.fi)

Oppimisympäristöaihepiirejä 1-6 luokille

Ideoita koulun ja tuotantoelämän yhteistyöhön. Näiden aihepiirien on tarkoitus toimia opettajalle virikkeinä sekä apuna yrittäjyyskasvatuksen sekä teknologiakasvatuksen ja käsityön opetuksen ideoinnissa ja toteutuksessa.

Kirja: Virtanen, Sonja & Parikka, Matti. 2011. Yrittäjyyskasvatusta teknologisissa oppimisympäristöissä 1-6 luokille: opettajan käsikirja. Jyväskylä: Jyväskylän koulutusyhtymä, 2012
Kirja saatavana verkkojulkaisuna (jyu.fi)


Tehtävämateriaalit

Into –yrittäjyyteen!

Alakoululaisille tarkoitettu materiaali, joka johdattaa yritteliäisiin ominaisuuksiin ja yritteliääseen elämänasenteeseen lapsen omassa arjessa. Materiaali sopii mainiosti myös alkuopetukseen sekä kerhotoiminnan tueksi.
Tehtäväkirja ja ohjaajan/opettajan vinkkivihko (opinkirjo.fi)

TOP-yrittäjyyskasvatus

4H-TOP on kaikille nuorille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki. Tehtäväpankinsta löytyy lähes 1 400 erilaista tehtäväkorttia kymmenestä erilaisesta aihepiiristä.
Lisätietoa Top-yrittäjyyskasvatuksesta ja tehtäviä (4h.fi)


Muut materiaalit

Sata mallia yrittäjyysopetukseen

Ideoita ja vinkkejä yrittäjyysopetukseen ja –kasvatuksen toteuttamiseen (yrittajat.fi)

Maaseutuyrittäjyys

Diaesitys maaseutuyrittämisestä (mtk.fi)

Virtuaalikylä

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voit helposti ja nopeasti tutustua erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin ja niissä tapahtuviin päivittäisiin toimiin muun muassa videoiden avulla.
Lisätietoa verkkosivuilta (virtuaali.info)