Toimintamalleja

Tänne on kerätty muutama esimerkki yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta alakoulussa. Lisätietoa aiheesta löydät sivun oikealle kootuista linkeistä.

Vastuullisuutta harjoittelemalla hallinnan tunteeseen

Nuorimpien kohdalla yrittäjyyskasvatus on yhteisen toiminnan ja perustaitojen opettelua.

Kohderyhmä: 1. luokkalaiset

Alue: Varsinais-Suomi

Toteutus: Turun normaalikoulun alakoulun 1C-luokassa: oppilaat siivoavat luokkatilaa askartelun jäljiltä ja valmistautuvat välitunnin viettoon. Siisteyden lisäksi oppilailla on myös kolme muuta vastuutehtävää, joista jokainen huolehtii vuorollaan, 1-2 viikon mittaisissa jaksoissa. Kotitehtävien merkitseminen taululle merkitsee päivävastuuta, sovun säilyttäminen ja riita-tilanteiden purkaminen sopuvastuuta sekä rauhallisen työskentelyilmapiirin - hiljaisuuden - säilyttäminen puhevastuuta.

Lue lisää Vastuullisuuden harjoittelua alakoulun ykkösluokalla: YVI-hankkeen uutiset huhtikuu 2014 (yvi.fi)

Yhteistyö kummiryrityksen kanssa

Laitilan Kappelinmäen koulu on tehnyt jo vuosien ajan tiivistä kummiyritysyhteistyötä paikallisen terveyskodin Pokanvillen kanssa.

Kohderyhmä: 4.-6. luokkalaiset

Alue: YES Varsinais-Suomi

Toteutus: Tavoitteena on tuoda työelämää tutuksi oppilaille ja osoittaa kuinka monta erilaista työtehtävää voi yhden yrityksen sisällä olla. Oppilaat osallistuvat Terveyskodin aktiviteetteihin, jotka ovat yleensä kalenterivuoteen liittyvien juhlien valmisteluja yhdessä vanhusten ja oppilaiden kanssa.

Lue lisää CASE 1 YES-katalogi: Yrittäjyyttä kouluun! Nro 3 (yes-keskus.fi)

Haminavälähdyksiä

Kaupungin juhlavuotta varten tarvittiin uusia myyntituotteita/matkamuistoja, joita 6. luokkalaiset suunnittelivat

Kohderyhmä: 6.luokkalaiset

Alue: Kotka-Hamina

Toteutus: Oppilaat tutustuivat aluksi Haminan historiaan, jonka jälkeen oppilaat saivat haasteen suunnitella kaupungille/museoilla kaupunkia olennaisesti esittelevä ja kuvaava ”Haminavälähdys!”. Taideseuran jäsenistä koostuva raati arvioi ja valitsi ne välähdykset, jotka päätyivät itse tuotteiksi. Samalla kerättiin leirikoulukassaan rahaa ja tutustuttiin painotaloon ja kirjapainoon yritysvierailun kautta.

Lue lisää CASE 1 YES-katalogi: Hyvät käytänteet Nro 2 (yes-keskus.fi)

Lisää aiheesta muualta

YES

YES-katalogit kokoavat toimivia koulu-yritysyhteistyömalleja, hyviä käytäntöjä, materiaaleja ja maakunnallisia yrittäjyyskasvatuksen strategioita (yes-keskus.fi)

OPSOPO-hankkeessa kehitettiin yrityskasvatuksen strategioita viidessä keskisuomalaisessa kunnassa. Tutustu yrittäjyyskasvatuksen strategioihin (villinikkarit.fi)

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on kerätty makupaloja myös Yrittäjyskasvatuksen mittariston opaskirjaan (lut.fi)

Lisää aiheesta EDU.fissä

Vinkkejä yritysyhteistyöhän

Neuvoja kuinka aloittaa yhteistyö yritysten kanssa ja esimerkkejä:

- Kännykkäteema
- Miksi suksi ei luista? -teema
- Historia-teema
- Nostoviikot-teema

Hyvät käytännöt