Yrittäjyyskasvatus yläkoulussa ja lukiossa

Nuoret yrittäjät
Kuva: Nuori Yrittäjyys ry
Yläkoulu

Yläkouluissa (vuosiluokat 7-9) yrittäjyyskasvatus painottuu alakoulua enemmän ulkoiseen yrittäjyyteen. Ulkoinen yrittäjyys viittaa yrityksen perustamiseen, hoitamiseen ja omistamiseen. Tällöin esimerkiksi liikeidean suunnittelu ja markkinointi voidaan liittää osaksi opetusta.

Lukio

Lukioissa yrittäjyyskasvatuksen pääpaino tulee olla käytännön harjoittelussa ja omakohtaisen osallistumis- ja vaikuttamiskokemusten luomisessa. Erityisesti yhteistyössä työelämän, yritysten ja muiden tahojen kanssa lukio tarjoaa oppilaalle monipuolisia kokemuksia ammattialoista, ammateista, yrittäjyydestä ja työelämästä.

Koulut ja opettajat eivät ole yksin suunnittelemassa ja toteuttamassa yrittäjyyskasvatusta, sillä tukea ja asiantuntemusta löytyy useilta työelämäntahoilta ja järjestöiltä. Näille sivuille on koottu toimintamalleja, oppimateriaaleja ja julkaisuja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen yläkouluissa ja lukioissa.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla opettaja voi seurata yrittäjyyskasvatuksen toteutumista omassa opetustyössään. Helppokäyttöinen ja maksuton itsearviointityökalu netissä.

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston opaskirja (lut.fi)