Oppimateriaaleja 7.-9. luokkalaisille

Tässä osiossa:

Tuntikokonaisuudet
Tehtävämateriaalit
Pelit
Videot
Muut materiaalit


Tuntikokonaisuudet

NY 12h -leiri

NY 12h -leiri on kahdentoista tunnin mittainen, yhden päivän aikana toteutettava ohjelma. Se on tekemällä oppimisen periaatteella toimiva kokonaisuus innovoinnista, yrittäjyydestä ja omista mahdollisuuksista vaikuttaa. Leirin aikana koululaiset oppivat projektityöskentelyn avulla tekemään yhteisiä päätöksiä. Harjoitustyönä leiriläiset suunnittelevat ja konkretisoivat ryhmissä idean annettuun tehtävään.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)

NY Menestyksen avaimet – oma talous hallussa!

NY Menestyksen avaimet – oma talous hallussa! on kahdeksan teeman kokonaisuus. Se lähtee liikkeelle nuoren omista kiinnostuksista ja vahvuuksista ja yhdistää ne ohjelman edetessä oman talouden hallintaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Ohjelman tavoitteena on antaa käytännön tehtävien ja harjoitusten kautta nuorille valmiuksia hahmottaa ja suunnitella paremmin omaa rahankäyttöään ja parantaa näin nuorten talouslukutaitoja.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)

NY Vuosi yrittäjänä

Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys (NY-yritys). Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. Vuosi yrittäjänä -ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana.
Oppimisymäristö, johon on koottu tarkempaa tietoa ohjelman suorittamisesta ja hyödyllistä yrittäjän tarvitsemaa tietoa kuten taloushallinto- ja verotusasiat. (ny-yritys.fi)

Yrittäjyyskasvatuksen boxi

Boxista löytyy konkreettisia tuntikuvauksia, materiaaleja ja koulu-yritysyhteistyön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Boxin harjoitukset ja materiaalit on suunnattu perusopetukseen ja toiselle asteelle.
Tuntikuvaukset ja materiaalit (yrittajanpaiva.fi)

Perheyritykset – Suomen talouden selkäranka

Perheyritysten liiton tavoitteena on oppitunnin avulla selventää perheyritysten yhteiskunnallista merkitystä ja lisätä oppilaan ymmärrystä ja tietoa perheyrittäjyydestä. Perheyritysten liitto tarjoaa perustietopaketin opettajille perheyrittäjyydestä.
Perustietopaketti opettajille perheyrittäjyydestä (ppt)
Perheyritykset – Suomen talouden selkäranka diat (slideshare.net)


Tehtävämateriaalit

Katso kaleidoskoopiin

Materiaalissa annetaan valmiita tehtäväideoita eri oppiaineisiin. Se on tehty tukemaan opetussuunnitelman aihekokonaisuutta "Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys". Tehtäväideat ovat toiminnallisia ja ne kannustavat mm. oppijoiden ja oppiaineiden yhteistyöhön, luovaan ajatteluun, vastuun ottoon, osallistumaan ja vaikuttamaan omissa yhteisöissä.
Materiaalit valitut makupalat (opinkirjo.fi)

TOP-yrittäjyyskasvatus

4H-TOP on kaikille nuorille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki. Tehtäväpankinsta löytyy lähes 1 400 erilaista tehtäväkorttia kymmenestä erilaisesta aihepiiristä.
Lisätietoa ja tehtäviä (4h.fi)


Pelit

Onko hän yrittäjä? -peli

Tietoa yrittäjän ominaisuuksista ja poluista yrittäjyyteen.
Pelaa peliä (opintoluotsi.fi)

Yrittäjä testi

Olisiko sinusta yrittäjäksi? Yrittäjäominaisuuksia ja valmiuksia yrittäjyyteen voi testata Finnveran yrittäjyystestin avulla. Testin tekemiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Tuloksena saat yhteenvedon vastauksistasi sekä niiden pohjalta vinkkejä ja valittuja lisätietoviitteitä.
Pelaa peliä (finnvera.fi)

Zaldo

Sivusto sisältää valmiin, nuorille suunnatun opetuspaketin talousasioista.
Lisätietoa pelin pelaamiseesta (zaldo.fi)


Videot

Gew Finland

10 tarinaa erilaisista yrityksistä. Global Enterpreneurship Week järjestetään marraskuussa, jolloin juhlistetaan yrittäjiä ja yrittäjyyttä. Videot ovat englanniksi.
Katso videoita (youtube.com)

Maaseutuyrittäjyys

Nuori kainuulainen maaseutuyrittäjä kertoo omasta työstään ja maaseutuyrittäjyyden arjesta.
Katso video (virtuaali.info)

Perttu kertoo opiskelustaan maaseutuyrittäjäksi Tarvaalassa.
Katso video (virtuaali.info)

Monikulttuuriset duunaritarinat

Kuka on moniyrittäjä ja kannattaako ylipäätään ryhtyä yrittäjäksi?
Katso video (samalleviivalle.fi)

Kun koulu loppuu

Videoita eri ammateista myös yrittäjyydestä
Katso videoita (kunkoululoppuu.fi)

Tulevaisuuden osuuskunnat

Kertoo suomalaisen osuustoiminnan monimuotoisuudesta. Kesto alle 3 minuuttia.
Katso video (youtube.com)

Yrittäjätarinavideot

Yhdeksän noin viiden minuutin mittaista yrittäjyysvideota, jotka elävöittävät oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Ne soveltuvat esimerkiksi aamunavauksiin, oppimateriaaliksi, yrittäjyysteemapäivän virikkeeksi tai osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus -teemaan esimerkiksi järjestötoiminnasta.
Lisätietoa, tehtävämonisteet ja videot (yrittajanpaiva.fi)


Muut materiaalit

Aina kannattaa yrittää -kalvosarja

Diasarja on suunnattu yrittäjyystuntien tukimateriaaliksi. Kalvoissa on tietoa sisäisestä yrittäjyydestä, yritystoiminnasta sekä joitakin tilastokalvoja.
Yrittäjyystunneille diasarja (yrittajat.fi )

Maaseutuammattien esittely

Sivuilta löytyy esittelyt maaseutu-, metsuri-, maaseutumatkailu- ja puutarhayrittäjyydestä.
Lue esittelyt (maaseutuammattiin.fi)

Virtuaalikylä

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voit helposti ja nopeasti tutustua erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin ja niissä tapahtuviin päivittäisiin toimiin.
Lisätietoa aiheesta (virtuaali.info)

Palkkalaskuri

Palkkalaskurin avulla voi harjoitella palkanlaskentaa.
Ota palkkalaskuri käyttöön (palkka.fi)

Sata mallia yrittäjyysopetukseen

Ideoita ja vinkkejä yrittäjyysopetukseen ja -kasvatuksen toteuttamiseen.
Katso ideoita ja vinkkejä (yrittajat.fi )