Oppimateriaaleja lukioon

Tässä osiossa:

Tuntikokonaisuudet
Tehtävämateriaalit
Pelit
Videot
Muut materiaalit


Tuntikokonaisuudet

NY Menestyksen avaimet – oma talous hallussa!

NY Menestyksen avaimet – oma talous hallussa! on kahdeksan teeman kokonaisuus. Se lähtee liikkeelle nuoren omista kiinnostuksista ja vahvuuksista ja yhdistää ne ohjelman edetessä oman talouden hallintaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Ohjelman tavoitteena on antaa käytännön tehtävien ja harjoitusten kautta nuorille valmiuksia hahmottaa ja suunnitella paremmin omaa rahankäyttöään ja parantaa näin nuorten talouslukutaitoja.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)

NY Vuosi yrittäjänä

Opinto-ohjelmassa perustetaan lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimiva miniyritys (NY-yritys). Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet perustamisesta yrityksen lopettamiseen. NY-yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. Vuosi yrittäjänä -ohjelman tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)
Oppimisymäristö, johon on koottu tarkempaa tietoa ohjelman suorittamisesta ja hyödyllistä yrittäjän tarvitsemaa tietoa kuten taloushallinto- ja verotusasiat (ny-yritys.fi)

NY 24h – leiri

NY 24h -leiri on vuorokauden kestävä kokonaisuus, jonka aikana nuoret perustavat oman ideansa pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Leirin aikana nuoret oppivat learning by doing fun -periaatteen avulla yrittäjyyttä oman idean toimiessa opetuksen tarinana. Leiri rakentuu rastitehtävistä, yhteisluennoista ja tietoiskuista.
Lisätietoa leiristä (nuoriyrittajyys.fi)

Enterprise without Bordes

Enterprise without Borders (EwB) on laajennus NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmaan. EwB tarjoaa mahdollisuuden syventää yrittäjyyden opintoja ja tutustua samalla kansainväliseen kauppaan. EwB -ohjelmassa opitaan kansainvälisen kaupan perusteita ja päästään soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Ohjelmassa NY-yritykset tekevät yhteistyötä toisen maan NY-yrityksen kanssa.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)
EwB portaali (jaewb.org)

Yrittäjyyskasvatuksen boxi

Boxista löytyy konkreettisia tuntikuvauksia, materiaaleja ja koulu-yritysyhteistyön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Boxin harjoitukset ja materiaalit on suunnattu perusopetukseen ja toiselle asteelle.
Tuntikuvaukset ja materiaalit (yrittajanpaiva.fi)

NY Job Shadow

Ohjelma tarjoaa päivän mittaisen tutustumisen työelämään yrityksen johtajaa seuraten. Nuoret saavat ensikäden oppia siitä millaisia ominaisuuksia eri alojen johtajilta vaaditaan. Opit tulevat parhailta mahdollisilta esimerkeiltä – työelämän ammattilaisilta heidän omassa työssään.
Lisätietoa ohjelmasta (nuoriyrittajyys.fi)

Osuuskunta

4H:n osuuskunta valmentajan opas tarjoaa myös opettajalle tuntisuunnitelma ideoita. Osuuskunta sopii monen nuoren arvomaailmaan. Materiaalissa painotetaan nuorten osuutta ja tekemisen merkitystä oppimisessa. Materiaali tutustuttaa nuoren yrittäjyyteen, jonka arvoja ovat yhdessä tekeminen ja osallisuus.
Ohjaajan opas ladattavissa (pdf)

Perheyritykset – Suomen talouden selkäranka

Perheyritysten liiton tavoitteena on oppitunnin avulla selventää perheyritysten yhteiskunnallista merkitystä ja lisätä oppilaan ymmärrystä ja tietoa perheyrittäjyydestä.

Perustietopaketti opettajille perheyrittäjyydestä (ppt)

Perheyritykset – Suomen talouden selkäranka diat (slideshare.net)


Tehtävämateriaalit

Katso kaleidoskoopiin

Materiaalissa annetaan valmiita tehtäväideoita eri oppiaineisiin. Se on tehty tukemaan opetussuunnitelman aihekokonaisuutta "Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys". Tehtäväideat ovat toiminnallisia ja ne kannustavat mm. oppijoiden ja oppiaineiden yhteistyöhön, luovaan ajatteluun, vastuun ottoon, osallistumaan ja vaikuttamaan omissa yhteisöissä.
Materiaalit valitut makupalat (opinkirjo.fi)

TOP-yrittäjyyskasvatus

4H-TOP on kaikille nuorille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki. Tehtäväpankista löytyy lähes 1 400 erilaista tehtäväkorttia kymmenestä erilaisesta aihepiiristä.
Lisätietoa tehtäväpankista (4h.fi)


Pelit

Onko hän yrittäjä? -peli

Tietoa yrittäjän ominaisuuksista ja poluista yrittäjyyteen.
Pelaa peliä (opintoluotsi.fi)

Planeetta Terra

Planeetta Terra -oppimispelin tavoitteena on vastata lukiolaisten kysymykseen: Miksi maailman ongelmia ei ole vielä ratkaistu? Planeetta Terrassa lukiolaiset joutuvat itse vastuuseen kokonaisesta planeetasta ja saavat siten mahdollisuuden ratkaista globaaleja ongelmia ilmastonmuutoksesta kansainväliseen rikollisuuteen. Näin Planeetta Terra johdattelee lukiolaiset ottamaan vastuuta vaikeista valinnoista.
Lisätietoa ja materiatilauslomake (opinkirjo.fi)

Yrittäjä testi

Olisiko sinusta yrittäjäksi? Yrittäjäominaisuuksia ja valmiuksia yrittäjyyteen voi testata Finnveran yrittäjyystestin avulla. Testin tekemiseen kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Tuloksena saat yhteenvedon vastauksistasi sekä niiden pohjalta vinkkejä ja valittuja lisätietoviitteitä.
Pelaa peliä (finnvera.fi)

Zaldo

Sivusto sisältää valmiin, nuorille suunnatun opetuspaketin talousasioista.
Lisätietoa pelin pelaamiseesta (zaldo.fi)


Videot

Gew Finland

10 tarinaa erilaisista yrityksistä. Global Enterpreneurship Week järjestetään marraskuussa, jolloin juhlistetaan yrittäjiä ja yrittäjyyttä. Videot ovat englanniksi.
Katso videoita (youtube.com)

Maaseutuyrittäjyys

Nuori kainuulainen maaseutuyrittäjä kertoo omasta työstään ja maaseutuyrittäjyyden arjesta.
Katso video (virtuaali.info)

Perttu kertoo opiskelustaan maaseutuyrittäjäksi Tarvaalassa.
Katso video (virtuaali.info)

Monikulttuuriset duunaritarinat

Kuka on moniyrittäjä ja kannattaako ylipäätään ryhtyä yrittäjäksi?
Katso videoita (samalleviivalle.fi)

Kun koulu loppuu

Videoita eri ammateista myös yrittäjyydestä.
Katso videoita (kunkoululoppuu.fi)

Tulevaisuuden osuuskunnat

Kertoo suomalaisen osuustoiminnan monimuotoisuudesta. Kesto alle 3 minuuttia.
Katso video (youtube.com)

Yrittäjätarinavideot

Yhdeksän noin viiden minuutin mittaista yrittäjyysvideota, jotka elävöittävät oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Ne soveltuvat esimerkiksi aamunavauksiin, oppimateriaaliksi, yrittäjyysteemapäivän virikkeeksi tai osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus -teemaan esimerkiksi järjestötoiminnasta.
Lisätietoa, tehtävämonisteet ja videot (yrittajanpaiva.fi)


Muut materiaalit

Aina kannattaa yrittää -kalvosarja

Diasarja on suunnattu yrittäjyystuntien tukimateriaaliksi. Kalvoissa on tietoa sisäisestä yrittäjyydestä, yritystoiminnasta sekä joitakin tilastokalvoja.
Yrittäjyystunneille diasarja (yrittajat.fi )

Maaseutuammattien esittely

Sivuilta löytyy esittelyt maaseutu-, metsuri-, maaseutumatkailu- ja puutarhayrittäjyydestä.
Lue esittelyt (maaseutuammattin.fi)

Virtuaalikylä

Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jonka avulla voit helposti ja nopeasti tutustua erilaisiin ympäristö- ja luonnonvara-alan yrityksiin ja niissä tapahtuviin päivittäisiin toimiin.
Lisätietoa verkkosivuilta (virtuaali.info)

Palkkalaskuri

Palkkalaskurin avulla voi harjoitella palkanlaskentaa.
Ota palkkalaskuri käyttöön (palkka.fi)

Sata mallia yrittäjyysopetukseen

Ideoita ja vinkkejä yrittäjyysopetukseen ja –kasvatuksen toteuttamiseen.
Katso ideoita ja vinkkejä (yrittajat.fi )