Kodin lukuharrastuksen tukeminen

TyttöPolku taitavaksi kielen käyttäjäksi, lukijaksi ja kirjoittajaksi alkaa hyvin varhain. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lisäksi myös kodin asenteilla, esimerkeillä ja tarjolla oleva lukuympäristöllä on suuri vaikutus lasten vähitellen kehittyviin taitoihin. Tähän esitteeseen onkin koottu tutkimustietoon perustuvia hyviä käytäntöjä ja se on tarkoitettu koteihin jaettavaksi. Esitteen voi tulostaa tai lähettää sähköisenä linkkinä esimerkiksi viikkokirjeen mukana. Esitettä voi myös käyttää tukimateriaalina muunmuassa Lapsen vasu -keskustelussa.

Luetaan yhdessä -esite (pdf)