Lapsen varhainen kielen kehitys ja sen tukeminen

Varhaiskasvatuksen yksi keskeinen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten vuorovaikutukselliset taidot, kielelliset valmiudet ja kielenkäyttötaidot eroavat paljon toisistaan johtuen mm. iästä sekä siitä, millaisissa kielellisissä ympäristöissä he ovat kasvaneet. Tärkeintä on, että jokaiselle lapselle pyritään turvaamaan mahdollisuus ilmaista itseään, tulla ymmärretyksi ja ymmärtää toisia.

Oheisella luentovideolla Marja-Leena Laakso avaa kielen oppimisen varhaisvaiheita, tuen tunnistamisen tarpeita ja käytettävissä olevia keinoja kielen kehityksen tukemiseen. Videoluento on tarkoitettu työyhteisössä käytettäväksi ja sitä voi katsoa sopivan mittaisissa osissa.Videon luentomateriaali (pdf)