Lukutaidon oppimisesta ja opettamisesta

AIkuisen kanssa lukeminenLapsi oppii vuorovaikutuksessa aikuisten, toisten lasten ja kirjallisen ympäristönsä kanssa kiinnittämään huomiota kirjaimiin ja erilaisiin teksteihin ja näin hiljalleen ymmärtämään kirjoitusjärjestelmämme periaatteita. Kielellisen tietoisuuden ja tekstien ymmärtämisen taidot antavat vahvan pohjan lukutaidon kehittymiselle. Näitä taitoja tulisi harjaannuttaa monipuolisesti jo ennen kuin edes varsinaisesti opetellaan lukemaan. Oheisessa artikkelissa professori Marja-Kristiina Lerkkanen kuvaa, miten lukutaitoon liittyvää osaamista voi varhaiskasvatuksessa pohjustaa. Artikkeli sisältää runsaasti käytännön vinkkejä varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Artikkeli lukutaidon oppimisesta ja opettamisesta (pdf)