Mediakasvatus ja kielitietoinen varhaiskasvatus

Monilukutaito on tullut varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016) yhtenä uutena käsitteenä. Sillä tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja, ja siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten esimerkiksi medialukutaito. Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito.

Monilukutaito kuuluu mediakasvatuksen tavoitteisiin. Siihen kuuluu median tulkitsemisen ja ymmärtämisen lisäksi myös itse tekemisen eli median tuottamisen taito. Tällä videolla erityisasiantuntija Saara Salomaa pohtii muun muassa, mitä media ja mediakasvatus varhaiskasvatuksessa ovat merkitsevät sekä millainen mediakulttuuri näistä lapsille muodostuu. Videolla annetaan esimerkkejä myös siitä, miten kriittistä medialukutaitoa ja lähdekritiikkiä voidaan harjoitella.


Kielet ovat jatkuvasti läsnä elämässämme. Kieli vaikuttaa lasten kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen. Kielellä on suuri merkitys myös siihen, miten esimerkiksi lapset voivat olla vuorovaikutuksessa muihin ja omaan yhteisöönsä. Oheisella videolla erityisasiantuntija Saara Salomaa käsittelee sitä, miten kielitietoista varhaiskasvatusta voi lähestyä ja miten sitä voi toteuttaa erityisesti mediakasvatusta hyödyntämällä.