Monikielisen lapsen kielen kehitys

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) kieleen ja kulttuuriin liittyvien näkökohtien katsotaan koskevan jokaista varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta. Lasten kielitaitoa ja kielen kehitystä tuetaan varhaiskasvatuksessa monipuolisesti. Vieras- ja monikielisellä lapsella korostuu myös kieli- ja kulttuuri-identiteettien sekä itsetunnon kehittymisen tukeminen.

Tämän osion artikkelissa "Monikielisyyden tukeminen varhaiskasvatuksessa" KT Jenni Alisaari kirjoittaa, että ”Monikielisyys on maailmassa yleisempää kuin yksikielisyys”. Artikkelissa kerrotaan esimerkkejä, miten monikielisyyttä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa, vaikka varhaiskasvatuksen henkilöstö ei itse osaisi kaikkia lasten osaamia kieliä.

Oheisessa videossa avataan monikielistä ja kielitietoista varhaiskasvatusta. Videolla kerrotaan, miten päiväkodissa tuetaan lasten kielen kehitystä ja millaista yhteistyötä lasten huoltajien kanssa tehdään.

Tässä videossa kuvataan, miten kielellisesti ja kulttuurisesti moninaiset lapset huomioidaan Turun kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa. Videossa kerrotaan myös kaupungin erilaisista hankkeista ja projekteista liittyen teemaan.