Yhdessä ja iloisesti kielten maailmaan – Asiaa kielenoppimisen varhentamisesta

Lasten tutustuttaminen eri kieliin jo varhaisessa iässä toiminnan ja tutkivan otteen kautta tukee lasten kielitietoisuuden kehittymistä sekä myöhempää kielten opiskelutaitojen kehittymistä. Kieliä oppii leikiten, jos tilaisuus ja tarve ovat kohdillaan. Kielet tarttuvat lapseen leikin ja toiminnan kautta. Niin kotona kuin varhaiskasvatuksessa on hyvä tietoisesti antaa lapsen kielenoppimiselle tilaisuus. Ilman arvioitavan suorituksen paineita on kieliin tutustuminen iloista leikkiä ilman virheiden pelkoa.

Kielet ovat myös avain maailmankuvan laajentamiseen; monikielisyys tukee eri kulttuurien ymmärtämistä ja antaa mainioita mahdollisuuksia globaalikasvatukseen” kirjoittaa Kielihankkeiden projektikoordinaattori Outi Verkama.

Yhdessä ja iloisesti kielten maailmaan (pdf)

Kieltenopetuksen kärkihankkeen sivut
Kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta. Kieltenopetuksen kärkihankkeen kautta tavoitellaan perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyötä. Tavoitteena on myös lisätä kielten tarjontaa niin, että yhä useampi lapsi valitsisi ranskan, saksan, venäjän, espanjan tai kiinan, tai japanin, pitkäksi kielekseen.

Kielikortit eli kaksipuoleiset kuvakortit
Kuvat toimivat mainiosti kielituokioiden keskustelun avaajana, tuttujen sanojen muistelemisessa ja muussa aiheeseen johdattelussa. Kuvakortin takana on kuvaan liittyvää sanastoa usealla kielellä kielihetken avuksi.

Runoretki -materiaali (pdf)
Runoretki -materiaali on syntynyt varhaiskasvatuksen koulutuksen projektityönä. Runoretki-materiaali soveltuu hyvin suomen kielen rikastuttamiseen. Materiaalissa on 10 eri runotuokion suunnitelmaa eri aihepiireistä.