Osallisuus varhaiskasvatuksessa

Osallisuus varhaiskasvatuksessaUudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nostavat vahvasti esille lapsilähtöisen, lapsen osallisuutta korostavan pedagogiikan. Lasten osallisuus toiminnan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä lasten mielenkiinnon kohteet toiminnan lähtökohtana sekä innostavat että toisaalta haastavat varhaiskasvatuksen ammattilaisia tarkastelemaan omaa toimintaansa ja pohtimaan työtään uudesta näkökulmasta.

Mitä osallisuus oikeastaan tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikassa? Millaisin pedagogisin ratkaisuin ja valinnoin lapsen osallisuutta omaan elämäänsä ja varhaiskasvatuksen arkeen voidaan lisätä?

Videoita aiheeseen syventymiseen

Kevään 2018 aikana Opetushallitus julkaisee viisi lyhyttä, n. 10-15 minuutin mittaista videokoulutusta, joissa syvennytään osallisuuden pedagogiikkaan sen eri näkökulmista. Videoita voidaan vapaasti hyödyntää työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa ja kehittämisen apuvälineenä. Videoissa tarkastellaan osallisuutta seuraavista näkökulmista:

1) Osallisuus käsitteenä ja kasvatusfilosofiana

Videosarjan ensimmäisessä videossa pohditaan, mistä oikeastaan on kyse, kun puhutaan osallisuudesta. Mitä merkityksiä osallisuuden käsitteeseen sisältyy pedagogisessa toiminnassa, ja mihin osallisuuden pedagogiikalla kasvatuksessa pyritään?

Videoluento 1_tulostettava versio (pdf)

2) Osallisuus kokopäiväpedagogiikan ja perushoitotilanteiden näkökulmasta

Toinen video pureutuu osallisuuteen perushoitotilanteiden ja kokopäiväpedagogiikan näkökulmasta. Mitä jokapäiväisen arjen pienet, toistuvat hetket, ruokailut, pukemiset ja riisumiset, siirtymät, lepohetket ja hygieniatoimet tarkoittavat lapsen osallisuuden, omaa itseä koskeviin asioihin vaikuttamisen ja toisaalta kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmasta?

Videoluento 2_tulostettava versio (pdf)

3) Osallisuus toiminnan suunnittelun ja eheytetyn toiminnan näkökulmasta, ajankohta huhtikuu

Videosarjan kolmannessa osassa pohditaan, mitä lasten aloitteista ja mielenkiinnonkohteista rakentuva toiminta konkretiassa tarkoittaa ja miten erilaiset eheytetyt projektit syntyvät ja kehittyvät niin pienten kuin isompienkin lasten ryhmissä.

Videoluento 3 tulostettava versio (pdf)

4) Varhaiskasvattajan rooli osallisuuden edistäjänä – tai estäjänä

Neljännessä osassa pohditaan kasvattajan roolia osallisuuden mahdollistajana, ja toisaalta tilanteita ja käytäntöjä, joissa kasvattajan toiminta estää lapsen osallisuutta

Videoluento 4 tulostettava versio (pdf)

5) Vain parasta lapselle - Osallisuuden pedagogiikan kipukynnykset ja mahdollisuudet, ajankohta kesäkuu

Videosarja päättyy osallisuuden pedagogiikan tavoitteiden, lähtökohtien, haasteiden ja mahdollisuuksien pohdintaan ja yhteenvetoon. Osallisuuden pedagogiikan kehittämisessä kyse on lopultakin kasvattajan oppimisprosessista, jossa opettelemme katsomaan arkea ja pedagogiikkaa uusin linssein – vahvemmin lapsen näkökulmasta, tiiviin vuorovaikutuksen, kunnioittavan kohtaamisen, vahvan pedagogisen tietoisuuden ja yhdessä tekemisen lähtökohdista.

Koulutuksellisen alustuksen lisäksi kunkin videon lopussa on pohdintakysymyksiä tiimeihin ja työyhteisöihin pedagogisen toiminnan tarkastelun ja kehittämisen tueksi.

Videosarja on toteutettu Opetushallituksen ja Elina Katajan (KM, lto) yhteistyönä.

Vasu2017-logo