Pedagoginen dokumentointi

Tämän tukimateriaalin tavoitteena on avata, miten pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrittyy sekä antaa esimerkkejä siitä, miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi voi käytännössä toteutua. Materiaalin esimerkit painottuvat päiväkoteihin, mutta se on sovellettavissa myös perhepäivähoitoon ja muuhun varhaiskasvatukseen. Ei ole vain yhtä tapaa toteuttaa pedagogista dokumentointia.

Materiaali koostuu neljästä osasta:

Ensimmäisen osan johdantoluennossa avataan lyhyesti, mitä pedagoginen dokumentointi tarkoitta, miksi se on tärkeää sekä miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi ja tasot jäsentyvät. Tarkastelu nivoutuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.

Toisen osan asiantuntijaluennoissa avataan tarkemmin, miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi todentuu lasten ja huoltajien sekä lapsiryhmän ja henkilöstön tasoilla.

Kolmannessa osassa käsitellään pedagogiseen dokumentointiin liittyviä eettisiä näkökulmia. Tietosuojakäytänteisiin liittyvä materiaali julkaistaan myöhemmin.

Neljänteen osaan on koottu pedagogisen dokumentoinnin hyviä käytäntöjä tutustuttavaksi ja tarpeen mukaan hyödynnettäväksi.

Materiaalia voi hyödyntää keskustelun virittäjänä esimerkiksi tiimipalavereissa ja työyhteisöjen yhteisissä tilaisuuksissa. Tukimateriaalin tarkoituksena on herättää ajatuksia ja tarjota ideoita paikallisen pohdinnan ja kehittämisen tueksi.

Tervetuloa mukaan matkaan!