Hyvät käytännöt

Tähän osioon on koottu muutamia esimerkkejä pedagogisen dokumentoinnin erilaisista toteuttamistavoista.

1. Digitaalinen portfolio

Kasvun kansiot tai digitaaliset portfoliot ovat yksi pedagogisen dokumentoinnin muoto, kun halutaan nostaa esille yksittäisen lapsen kasvu- ja oppimisprosessi sekä lapselle merkitykselliset kokemukset. Kasvun kansioiden ja digitaalisen portfolion pedagoginen prosessi on samankaltainen, vaikka dokumentaation tuottamisessa ja julkaisutavassa onkin eroja.

2. Tuumaustauko

Tuumaustauko on suunnitelmallista pysähtymistä dokumenttien äärelle joko yksittäisen lapsen, huoltajien, lapsiryhmän tai kasvattajatiimin kanssa.

3. Sosiogrammi

Sosiogrammin avulla voidaan tehdä näkyväksi lapsiryhmän vertaissuhteita.

4. Pedagogisen dokumentoinnin vuosikello

Vuosikelloa voi hyödyntää pedagogisen dokumentoinnin lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelussa.

5. Pelastuspartio -projekti

Pelastuspartio on kuvaus 1-3 -vuotiaiden ryhmässä toteutetusta vuoden kestäneestä projektityöskentelystä, jossa lapset olivat aktiivisesti mukana suunnittelemassa projektin etenemistä.