Pelastuspartio-projekti

Pelastuspartio on Lehmuslinnan päiväkodissa 1-3 -vuotiaiden lasten ryhmässä toteutettu vuoden mittainen projekti. Päiväkodin henkilöstö on jo vuosien ajan harjoitellut ilmiölähtöistä lapsia osallistavaa työskentelytapaa. Matkaan on mahtunut monenlaisia vaiheita, mutta kun työtapa on kerran opittu, ei kuulemma paluuta vanhaan enää ole.

Pelastuspartio on mainio esimerkki siitä, miten jo aivan pienimpien lasten ryhmissä on mahdollista toteuttaa monipuolista pedagogista toimintaa, joka lähtee lasten mielenkiinnon kohteista ja jossa lapset ovat vahvasti mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa sekä kehittämässä toimintaa. Pedagoginen dokumentointi on kulkenut koko ajan punaisena lankana mukana matkassa. Sen avulla on mahdollistunut niin lasten kuin huoltajienkin osallisuus projektiin. Henkilöstön systemaattinen pysähtyminen dokumenttien äärelle, on varmistanut toiminnan tavoitteellisuuden.

Projektin koko kokonaisuus löytyy ohesta myös tulostettavana versiona: