Miten toteutan pedagogista dokumentointia?

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagoginen dokumentointi määritellään varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeiseksi työmenetelmäksi. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Pedagogisen dokumentoinnin prosessi on osa varhaiskasvatusta, arkista toimintaa yhdessä lasten kanssa.

Johdantoluennossa avataan lyhyesti, mitä pedagoginen dokumentointi tarkoitta, miksi se on tärkeää sekä miten pedagogisen dokumentoinnin prosessi jäsentyy.