Henkilöstön taso

Henkilöstön taso videoluento (pdf)

Henkilöstön taso_tulostettava versio (pdf)

Jatkuva ammatillinen kehittyminen on tärkeää pienten lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatillinen kehittyminen edellyttää systemaattista pohdintaa sekä yksilöllisesti että ryhmässä.

Varhaiskasvatusyhteisöissä, päiväkodeissa ja tiimeissä tämä lähtee aina työtovereihin tutustumisesta.

Kysy

Tiimityön alkaessa on hyvä kirjata vastauksia ja keskustella esimerkiksi kysymyksiin:

 • mieluisin asia, jota teen päivittäin töissä lasten kanssa
 • olen valinnut tämän ammatin, koska…:
 • arvostan lasta, koska …:
 • työssäni uneksin vielä joskus tekeväni
 • minua haastaa työssäni
 • varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat tärkeät työssäni, koska…
 • haluaisin kehittää yhdessä tiimini kanssa:

Ja yhdessä tiimin kanssa:

 • mitä odotamme toisiltamme?
 • miten hyödynnämme toistemme osaamisen ja jaamme vastuut?
 • miten tuemme toisiamme?
 • mikä on ammatillisesti turvallinen oppimisympäristö, jossa voimme kehittyä?

Kerää

Päivittäinen työskentely lasten kanssa on ihanteellinen lähtökohta ammatilliseen reflektointiin. Lapsen havainnointi on pedagogisessa dokumentoinnissa keskeistä. Tämä työtapa kehittää ja tukee lasten kasvua, oppimista ja kehitystä, mutta myös henkilökunnan ammatillista kasvua, oppimista ja kehitystä. On tärkeää havainnoida myös itseään ja työtovereitaan, kehua, kannustaa mutta myös keskustella rohkeasti epäkohdista. Pedagogisen dokumentaation hyödyntäminen ammatillisessa kehittymisessä tukee varhaiskasvatuksen keskeisten asioiden nostamista keskusteluun, lisää työn mielekkyyttä ja helpottaa kehittämiskohteiden valintaa.

Reflektoi

Pedagogisten dokumenttien ääreen on tärkeää pysähtyä ja yhdessä tarkastella, mitä ne kertovat lapsista, toiminnasta, toimintaympäristöstä ja henkilöstöstä. Ammatillista peiliä kannattaa ja saa hakea myös kauempaa. Esimerkiksi ulkomaisen kumppanitiimin kanssa keskustelu voi avata uusia näköaloja omaan työhön. Se voi myös rohkaista jakamaan asioita naapurityöntekijöiden, -tiimien ja -päiväkotien välillä. Jaetut dokumentit voivat kertoa onnistumisista tai ongelmista. Yhdessä pohtien saadaan usein monipuolisempia ratkaisuvaihtoehtoja, joiden avulla päästään eteenpäin.

Ammatillinen tuumaustauko (Tästä voi vastata varhaiskasvatusyksikön tai tiimin johtaja):

Valitkaa pedagoginen dokumentti / dokumentteja liittyen valitsemaanne teemaan.

Teema voi olla:

 • lapsi / lapsiryhmä, lapsen vahvuudet, juuri opittu asia
 • pedagoginen hetki, toiminta, ympäristö, menetelmä
 • lapsi kotona tai perheensä kanssa
 • minä itse omassa työssäni lasten kanssa

Kysykää toisiltanne kysymyksiä liittyen dokumentteihin:

 • miten sinä tulkitset tämän tilanteen? Yllättäkö jokin asia?
 • mitä tämä kertoo lapsesta / lapsiryhmästä / perheestä/ oppimisympäristöstä / meistä ammattilaisista?
 • mikä on tämän dokumentin pedagoginen voima?
 • millaisia vahvuuksia dokumentti viestittää? Mikä innostaa?
 • mitä sinä tekisit tässä tilanteessa?
 • mihin se meitä ohjaa? Voisimmeko kokeilla jotakin uutta?
 • miten voimme hyödyntää tätä suunnittelussa päivä- kuukausi- ja vuositasolla?m
 • miten tässä näkyy lasten, vanhempien ja henkilökunnan osallisuus?
 • entä varhaiskasvatussuunnitelmat?
 • millaisen dokumentin valitsemme seuraavaksi?

Kehitä

Omaa ammatillista työtä on tärkeä tehdä näkyväksi ja sanoittaa. Siitä hyötyvät kaikki, sillä se avaa myös mahdollisuuden nähdä varhaiskasvatustyötä ammattilaisen näkökulmasta. Pysähtyessä dokumenttien äärelle havahtuu myös mahdollisuuksiin - siihen, mihin kaikkiin asioihin voidaan pedagogisessa työssä vaikuttaa ja millaiset vahvuudet työyhteisöllä ja tiimillä on käytössään luodessaan laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Tukena tässä voisi olla myös ammatillisen kasvun kansio, johon työntekijä kokoaa dokumentteja omasta työstään - ammattiylpeydestä ja leikkipedagogiikan huippuflowsta kehittämisen kohteisiin. Jokaisella työntekijällä on oikeus täydennyskoulutukseen, joka perustuu ammatilliseen reflektointiin yhdessä esimiehen kanssa. Pedagogisen dokumentoinnin avulla myös koulutusten kohdentuminen tarpeiden mukaan vahvistuu.