Salassapito ja tietosuoja varhaiskasvatuksessa

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) tuli voimaan 1.9.2018. Mikä muuttui salassapidon ja tietosuojan osalta? Opetushallitus on tuottanut kolme videota aiheeseen liittyen. Videoilla vastataan kysymyksiin, joita tulee usein Opetushallitukselle varhaiskasvatuksen salassapidosta ja tietosuojasta.

Videot käsittelevät seuraavia teemoja:

Videoita tukemaan on laadittu myös esitys: Uusi varhaiskasvatuslaki – mikä muuttuu tietosuojan ja salassapidon osalta? (pdf)

Videoita ja esitystä voidaan hyödyntää joko erillisinä esityksinä tai yhtenä kokonaisuutena työyhteisöjen ja tiimien palavereissa, kouluttamisessa ja kehittämisessä.