Verkkomateriaaleja varhaiskasvatukseen

VarhaiskasvatusSivulta löydät kootusti Opetushallituksen ja muiden tuottamia materiaaleja, joiden avulla tuetaan uusien varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöön ottoa.

Lapsen vasu

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselleyhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Tukimateriaali lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten sisältää mallilomakkeen, ohjeistuksen, kuvan ja videon näiden käytöstä lapsen vasu -prosessissa. Tutustu aineistoihin Oph.fissä.

Koulutusvideoita varhaiskasvatussuunnitelmista

Videoissa käsiteltävät aiheet ovat: Laaja-alainen osaaminen, pedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, Leikin merkitys varhaiskasvatuksessa, Toimintakulttuuri ja toimintaympäristöt varhaiskasvatuksessa. Katso videot Oph.fissä.

Katsomuskasvatus ja uskonnolliset tilaisuudet varhaiskasvatuksessa

Opetushallitus on laatinut ohjeet uskonnolisten tilaisuuksien järjestämisestä varhaiskasvatuksen järjesjäjille. Löydät ohjeen Oph.fistä.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen -juliste kuvaa, että varhaiskasvatus on kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme perusta. Tulosta tai voi myös painattaa julisteen itsellesi. Aineistot löydät Oph.fistä.